Giáo án điện tử

Tập hợp giáo án điện tử của giáo viên trường Mầm non Hoa Sữa.
Tập thể giáo viên Mầm non Hoa Sữa rất mong được giao lưu, chia sẻ và học tập cùng anh chị em giáo viên trong ngành về kinh nghiệm soạn giảng bằng giáo án điện tử, ứng dụng CNTT trong giảng dạy.


 Tên tài liệu
 Định dạng
 Kích thước
 Tác giả
 Tải xuống
   Khám phá các nguồn nước  PPT     4.09MB   
   Mùa Hạ tuyệt vời  PPT     1.93MB  Nguyễn Thị Thanh Thúy   
   Mưa từ đâu mà có   PPT   11.84MB   

Vui lòng liên hệ:

    Chủ nhiệm Website: Dương Thành Bích Ngọc - Email: dtbngoc.mghoasua.nh@khanhhoa.edu.vn
    Admin: Nguyễn Văn Tâm - Email: nvtam.c1nan.nh@khanhhoa.edu.vnć
Mai Lan,
18:32, 9 thg 7, 2012
ć
Mai Lan,
18:33, 9 thg 7, 2012
ć
Mai Lan,
18:36, 9 thg 7, 2012
Comments