đăng 09:02, 2 thg 7, 2012 bởi Mai Lan   [ đã cập nhật 09:03, 2 thg 7, 2012 ]

1.     Nội dung hoạt động hè:

- Thời gian hoạt động hè: Từ ngày 04.6 đến 27.7.2012;

     - Độ tuổi thu nhận hoạt động hè: Từ 2 đến 5 tuổi (sinh năm 2007, 2008, 2009 và 2010)

- Nội dung hoạt động hè:

       + Thực hiện các chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ như chế độ sinh hoạt hàng ngày, có đầy đủ đồ dùng vệ sinh cá nhân, đồ dùng phục vụ ăn ngủ, vui chơi học tập…nghiêm túc thực hiện các biện pháp để hạn chế tối đa các dịch bệnh thường xảy ra trong thời gian hè

       + Thực hiện công tác giáo dục: Tổ chức các hoạt động theo chủ đề theo kế hoạch nhằm đảm bảo cho trẻ được tham gia hoạt động tích cực;

       + Thực hiện việc quản lý và sử dụng các nguồn thu: Thu, chi và quyết toán theo quy định kế toán hành chính sự nghiệp hiện hành; 

- Các khoản thu trong thời gian 1 tháng:

  + Học phí: 400.000 đ (không học ngày thứ bảy)

  + Tiền ăn:  400.000    (20.000đ x 20 ngày)

  + Vệ sinh, chất đốt, nước uống và đồ chơi: 60.000đ

  + Lệ phí ăn sáng: 60.000

Tổng cộng: 920.000 đồng/tháng/trẻ.

Comments