DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN 2016- 2017

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN

TRƯỜNG MẦM NON HOA SỮA

 


Stt


Họ và tên


Chức vụ


Năm sinh

 

Ghi chú

 

1

Nguyễn Thị Kim Thoa

P. Hiệu trưởng

1968

 

2

Phan Thị Mộng Thùy

P. Hiệu trưởng

1982

 

3

Nguyễn Thị Lệ

Giáo viên

1966

 

4

Nguyễn Thị Hoài Giang

Giáo viên

1979

CTCĐ

5

Trần Thị Kim Loan

Giáo viên

1967

 

6

Phùng Thị Mốt

Giáo viên

1965

 

7

Dương Thị Thu

Giáo viên

1965

 

8

Võ Thị Thu Hà

Giáo viên

1966

 

9

Hàng Huỳnh Huyền Huyên

Giáo viên

1974

 

10

Lưu Thị Lài

Giáo viên

1987

 

11

Dương Thị Kỳ Diệu

Giáo viên

1993

 

12

Nguyễn Thị Thu Thảo

Giáo viên

1985

 

13

Lê Thị Quang Hòa

Giáo viên

1974

 

14

Nguyễn Thị Thanh Thúy

Giáo viên

1987

 

15

Mai Vũ Linh

Giáo viên

1986

 

16

Võ Thị Thu Thủy

Giáo viên

1987

 

17

Lê Thị Ngọc Kiều

Giáo viên

1982

 

18

Nguyễn Thị Non

Kế toán

1968

 

19

Huỳnh Thị Bích Thoa

Y tế

1992

 

20

Nguyễn Thị Hoàng Trang

Cấp dưỡng

1983

 

21

Trần Thị Tuyết Mai

Cấp dưỡng

1963

 

22

Trần Thị Kim Yến

Cấp dưỡng

1990

 

23

Đặng Thị Thu Thanh

Cấp dưỡng

1975

 

24

Đoàn Thị Mỹ Thái

Cấp dưỡng

1985

 

25

Trần Bá Lộc

Bảo vệ

1957

 

26

Nguyễn Xuân Khoa

Bảo vệ

1980

 

27

Lê Minh Thư

Bảo vệ

1987

 

28

Võ Thị Mai Lan

Tạp vụ

1985

 

29

Nguyễn Thị Thanh Vân

Tạp vụ

1987

 

Tổng cộng: 29 đoàn viên 

     TM. BAN CHẤP HÀNH                                                      TM. BGH NHÀ TRƯỜNG     

           CHỦ TỊCH                                                                            P. HIỆU TRƯỞNG

   Nguyễn Thị Hoài Giang                                                           Nguyễn Thị Kim Thoa
Comments