Đoàn thể‎ > ‎

CHI BỘ ĐẢNG

     Hiển thị 56572324.11.jpg                             Hiển thị 56572324.16.jpg                      Hiển thị 56572324.27.jpg                     

       Đ/c: Phan Thị Mộng Thùy                                              Đ/c: Võ Thị Thu Thủy                                    Đ/c: Nguyễn Thị Thu Thảo
              Bí thư chi bộ                                                                  Phó bí thư                                                             Ủy viên


     Hiển thị 56572324.12.jpg                             Hiển thị 56572324.3.jpg                     Hiển thị 56572324.7.jpg 

          Đ/c: Võ Thị Thu Hà                                                 Đ/c: Nguyễn Thị Hoài Giang                                       Đ/c: Phùng Thị Mốt

              
      Hiển thị 56572324.17.jpg                            Hiển thị 56572324.14.jpg                      Hiển thị 56572324.25.jpg

             Đ/c: Nguyễn Thị Non                                                 Đ/c: Trần Thị Kim Loan                            Đ/c: hàng Huỳnh Huyền Huyên

      Hiển thị 56572324.10.jpg                              Hiển thị 56572324.9.jpg                    Hiển thị 56572324.24.jpg

          Đ/c: Lê Thị Quang Hòa                                         Đ/c: Nguyễn Thị Thanh Thúy                          Đ/c: Nguyễn Xuân Khoa                            


       Hiển thị 56572324.000031.jpg                                Hiển thị 56572324.21.jpg      
           
            Đ/c: Lê Thị Ngọc Kiều                                              Đ/c: Đặng Thị Thu Thanhĉ
Mai Vũ Linh Trường MN Hoa Sữa,
22:18, 19 thg 4, 2018
ĉ
Mai Vũ Linh Trường MN Hoa Sữa,
22:19, 19 thg 4, 2018
Comments