Đoàn thể‎ > ‎

Chi bộ Đảng

Hiển thị 56572324.11.jpg                           Hiển thị 56572324.12.jpg                        Hiển thị 56572324.7.jpg
                             
Đ/c Phan Thị Mộng Thùy                                     Đ/c Võ Thị Thu Hà                                         Đ/c Phùng Thị Mốt
          Bí thư chi bộ                                                  Phó bí thư chi bộ                                            Phó bí thư chi bộ


Hiển thị 56572324.3.jpg                        Hiển thị 56572324.17.jpg                         Hiển thị 56572324.14.jpg

Đ/c Nguyễn Thị Hoài Giang                                   Đ/c Nguyễn Thị Non                                            Đ/c Nguyễn Thị Loan


Hiển thị 56572324.9.jpg                      Hiển thị 56572324.16.jpg                        Hiển thị 56572324.27.jpg

                 
Đ/c Nguyễn Thị Thanh Thúy                               Đ/c Võ Thị Thu Thủy                                         Đ/c Nguyễn Thị Thu Thảo


Hiển thị 56572324.25.jpg                    Hiển thị 56572324.21.jpg                        Hiển thị 56572324.10.jpg

Đ/c Hàng Huỳnh Huyền Huyên                     Đ/c Đặng Thị Thu Thanh                               Đ/c Lê Quang Hòa
 Hiển thị 56572324.24.jpg                      Hiển thị 56572324.000031.jpg

Đ/c Nguyễn Xuân Khoa                                      Đ/c Lê Thị Ngọc Kiều
Nhấp vào đây để Trả lời hoặc Chuyển tiếp
Đang sử dụng 0,57 GB
Chính sách chương trình
Được hỗ trợ bởi 
Google
Hoạt động tài khoản gần đây nhất: 2 ngày trước
Chi tiết
Trường MN Hoa Sữa Ninh Hòa
mnhsua.nh@khanhhoa.edu.vn
Ảnh gần đây
Xem ảnh trong thư
Xem ảnh trong thư
Xem ảnh trong thư
Hiển thị chi tiết


56572324.21.jpg
Mở bằngComments