Đoàn thể‎ > ‎CÔNG ĐOÀN‎ > ‎

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN

DANH SÁCH ĐOÀN VIÊN CÔNG ĐOÀN
NĂM 2017 - 2018


STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH TRÌNH ĐỘ
CHÍNH TRỊ 
TRÌNH ĐỘ
 CHUYÊN MÔN
 
Phan Thị Mộng Thùy 01.12.1982 Trung cấp chính trị Cao đẳng 
2Nguyễn Thị Kim Thoa 25.02.1968  Đại học
Nguyễn Thị Lệ  25.06.1966  Cao đẳng 
Nguyễn Thị Hoài Giang 16.05.1979 Đảng viên Cao đẳng  
 5Trần Thị Kim Loan 18.09.1967 Đảng viên  Cao đẳng
Phùng Thị Mốt 25.11.1965 Đảng viên  Cao đẳng 
Dương Thị Thu 16.09.1965   Cao đẳng 
Võ Thị Thu Hà 16.08.1966 Đảng viên  Cao đẳng 
Hàng Huỳnh Huyền Huyên  24.12.1974Đảng viên  Cao đẳng 
 10Mai Vũ Linh 22.08.1986  Đại học 
11 Lê Thị Quang Hòa 11.10.1974  Đảng viênĐại học 
12 Nguyễn Thị Thu Thảo 09.09.1985 Đảng viên Đại học 
 13 Nguyễn Thị Thanh Thúy31.05.1987 Đảng viên Đại học 
 14 Võ Thị Thu Thủy01.07.1987 Đảng viên  Cao đẳng 
 15Lê Thị Ngọc Kiều  18.06.1982Đảng viên   Cao đẳng
16 Lưu Thị Lài 15.6.1987  Đại học 
 17 Dương Thị Kỳ Diệu28.01.1994  Trung cấp 
 18Nguyễn Thị Non  27.12.1968Đảng viên Sơ cấp kế toán 
 19Huỳnh Thị Bích Thoa  18.10.1992 Trung cấp y tế 
 20Trần Thị Kim Yến 27.12.1990  Sơ cấp nấy ăn 
 21Đặng Thị Thu Thanh 02.08.1975 Đảng viên        Trung cấp nấu ăn 
 22Đoàn Thị Mỹ Thái  08.12.1985 Sơ cấp nấu ăn 
 23Tô Thị Thắm 17.11.1982  Sơ cấp nấu ăn 
24 Nguyễn Thị Hoàng Trang 22.8.1983   
 25Nguyễn Thành Tâm 10.9.1988   
26 Nguyễn Xuân Khoa 26.12.1980 Đảng viên  
 27Võ Xiệu 25.7.1968   
 28 Võ Thị Mai Lan 22.01.1985  
 29Nguyễn Thị Thanh Vân  22.01.1987  
                     
Comments