Học sinh‎ > ‎Bé khỏe bé ngoan‎ > ‎

BKBN Lớp nhỡ 1

  MẪU GIÁO BÉ  
Lớp Bé 1

    MẪU GIÁO NHỠ 
Lớp Nhỡ 1
Lớp Nhỡ 2

  MẪU GIÁO LỚN  
Lớp Lớn 1
Lớp Lớn 2
Lớp Lớn 3
           NHÀ TRẺ         
SƠN CADANH SÁCH CHÁU ĐẠT CHÁU NGOAN CUỐI NĂM 

 NĂM HỌC 2012 - 2013

LỚP NHỠ 1


STT

Họ và tên cháu

Ngày sinh

Danh hiệu

1

Võ Tấn Huy

04.02.2008

Đạt xuất sắc CNCN

2

Trần Ngọc Tú

10.08.2008

Đạt xuất sắc CNCN

3

Đinh Cao Khánh Lê

04.04.2008

Đạt xuất sắc CNCN

4

Phan Trọng Nghĩa

02.05.2008

Đạt xuất sắc CNCN

5

Nguyễn Khánh Hân

30.04.2008

Đạt xuất sắc CNCN

6

Nguyễn Nhật Quang

23.04.2008

Cháu ngoan cuối năm

7

Dương Gia Long

17.01.2008

Cháu ngoan cuối năm

8

Nguyễn Hữu Phước

29.08.2008

Cháu ngoan cuối năm

9

Trần Quang Toàn

02.08.2008

Cháu ngoan cuối năm

10

Nguyễn Tấn Thiên

24.10.2008

Cháu ngoan cuối năm

11

Trương Thanh Bình

01.02.2008

Cháu ngoan cuối năm

12

Nguyễn Đàm Thảo Minh

05.09.2008

Cháu ngoan cuối năm

13

Nguyễn Băng Giang

30.09.2008

Cháu ngoan cuối năm

14

Nguyễn Phương Trà My

28.08.2008

Cháu ngoan cuối năm

15

Hoàng Hồng Nhung

16.06.2008

Cháu ngoan cuối năm

16

Nguyễn Hoàng Quân

29.12.2008

Cháu ngoan cuối năm

17

Phạm Đỗ Duy Khương

27.10.2008

Cháu ngoan cuối năm

18

Nguyễn Nguyên Khang

19.08.2008

Cháu ngoan cuối năm

19

Phạm Minh Thương

21.11.2008

Cháu ngoan cuối năm

20

Văn Nguyễn Hải Yến

28.08.2008

Cháu ngoan cuối năm

21

Đinh Thanh Tấn Phát

19.01.2008

Cháu ngoan cuối năm

22

Đinh Thanh Thịnh Phát

19.01.2008

Cháu ngoan cuối năm

23

Hoàng Hà Ngân

05.10.2008

Cháu ngoan cuối năm

24

Trương Tiến Phú

20.06.2008

Cháu ngoan cuối năm

25

Nguyễn Lê Kỳ Phương

17.09.2008

Cháu ngoan cuối năm

26

Ngô Lê Hoàng Anh

28.10.2008

Cháu ngoan cuối năm