Học sinh‎ > ‎Bé khỏe bé ngoan‎ > ‎

Danh sách BKBN cuối năm lớp Lớn 1

STT

Họ và tên cháu

Ngày sinh

Danh hiệu

1

Võ Đức Huy

04.01.2006

Đạt xuất sắc CNCN

2

Tô Thảo Ngọc

29.08.2006

Đạt xuất sắc CNCN

3

Phạm Toàn Thắng

27.02.2006

Đạt xuất sắc CNCN

4

Nguyễn Lê Thanh Nhã

06.03.2006

Đạt xuất sắc CNCN

5

Phùng Dịu Nhân

25.08.2006

Đạt xuất sắc CNCN

6

Nguyễn Đàm Nguyên Minh

01.01.2006

Cháu ngoan cuối năm

7

Nguyễn Quốc Huy

01.11.2006

Cháu ngoan cuối năm

8

Trần Thị Xuân Thảo

11.03.2006

Cháu ngoan cuối năm

9

Huỳnh Minh Việt

23.11.2006

Cháu ngoan cuối năm

10

Thân Thị Bích Khuê

15.10.2006

Cháu ngoan cuối năm

11

Nguyễn Quang Hưng

17.10.2006

Cháu ngoan cuối năm

12

Lê Ngô Hoàng

01.03.2006

Cháu ngoan cuối năm

13

Nguyễn Châu Chi Mỹ

17.12.2006

Cháu ngoan cuối năm

14

Vũ Đình Hưng

04.06.2006

Cháu ngoan cuối năm

15

Huỳnh Trường Phúc

14.02.2006

Cháu ngoan cuối năm

16

Nguyễn Việt Hùng

17.08.2006

Cháu ngoan cuối năm

17

Lê Hoàng Ý

05.12.2006

Cháu ngoan cuối năm

18

Võ Lê Nhật Quỳnh

04.07.2006

Cháu ngoan cuối năm

19

Nguyễn Thị Mỹ Duyên

29.10.2006

Cháu ngoan cuối năm

20

Nguyễn Châu Chi Nga

17.12.2006

Cháu ngoan cuối năm

21

Nguyễn Phương Anh

07.08.2006

Cháu ngoan cuối năm

22

Hà Việt Kiều

22.06.2006

Cháu ngoan cuối năm

23

Huỳnh Mỹ Anh

13.04.2006

Cháu ngoan cuối năm

24

Văn Minh Hiếu

21.07.2006

Cháu ngoan cuối năm