Học sinh‎ > ‎Bé khỏe bé ngoan‎ > ‎

Danh sách BKBN cuối năm lớp Nhỡ 1 
 
 
 
 
 STT

Họ và tên cháu

Ngày sinh

Danh hiệu

1

Hoàng Vũ Đoan Trang

 02.03.2007

Đạt xuất sắc CNCN

2

Phạm Hùng Khôi

15.08.2007

Đạt xuất sắc CNCN

3

Thái Khải Uy

10.07.2007

Đạt xuất sắc CNCN

4

Phan Gia Khiêm

 06.10.2007

Đạt xuất sắc CNCN

5

Nguyễn Ý An

 26.10.2007

Đạt xuất sắc CNCN

6

Nguyễn Hoàng Bách

14.07.2007

Cháu ngoan cuối năm

7

Trần Vân Trâm

 24.10.2007

Cháu ngoan cuối năm

8

Trần Ngô Thanh Thảo

26.05.2007

Cháu ngoan cuối năm

9

Nguyễn Bảo Ngọc

  05.08.2007

Cháu ngoan cuối năm

10

Nguyễn Trung Nguyên

26.06.2007

Cháu ngoan cuối năm

11

Liên Minh Huy

 08.09.2007

Cháu ngoan cuối năm

12

Nguyễn Hữu Phước

30.07.2007

Cháu ngoan cuối năm

13

Nguyễn Hữu Thành Đạt

28.04.2007

Cháu ngoan cuối năm

14

Nguyễn Hoàng Huy

 09.11.2007

Cháu ngoan cuối năm

15

Trần Văn Khải

11.05.2007

Cháu ngoan cuối năm

16

Võ Kim Ngân

 01.11.2007

Cháu ngoan cuối năm

17

Trương Tấn Huy

21.06.2007

Cháu ngoan cuối năm

18

Hoàng Anh Thư

29.05.2007

Cháu ngoan cuối năm

19

Lê Khánh Duy

 08.09.2007

Cháu ngoan cuối năm

20

Hồ Lê Huy Hoàng

04.03.2007

Cháu ngoan cuối năm

21

Phạm Lâm Viên

16.11.2007

Cháu ngoan cuối năm

22

Phạm Hoàng Long

 03.09.2007

Cháu ngoan cuối năm

23

Thái Quỳnh Chi

21.07.2007

Cháu ngoan cuối năm

24

Đào Thị Mỹ Duyên

26.07.2007

Cháu ngoan cuối năm

25

Lê Hoàng Phát

19.04.2007

Cháu ngoan cuối năm

26

Trần Lê Anh Khoa

28.02.2007

Cháu ngoan cuối năm

27

Nguyễn Tấn Đạt

22.02.2007

Cháu ngoan cuối năm

28

Nguyễn Ngọc Thanh Thảo

29.12.2007

Cháu ngoan cuối năm

29

Quãng Trần Chí Công

31.07.2007

Cháu ngoan cuối năm