Học sinh‎ > ‎Bé khỏe bé ngoan‎ > ‎

Danh sách BKBN cuối năm lớp Nhỡ 2
STT

Họ và tên cháu

Ngày sinh

Danh hiệu

1

Đoàn Lê Phương Uyên

21.02.2007

Đạt xuất sắc CNCN

2

Võ Thiên Phúc

24.02.2007

Đạt xuất sắc CNCN

3

Trần Thảo Nguyên

14.04.2007

Đạt xuất sắc CNCN

4

Nguyễn Hoàng Khang

01.0.2007

Đạt xuất sắc CNCN

5

Cao Uyên Phương

24.11.2007

Đạt xuất sắc CNCN

6

Tô Nhật Thiên

10.05.2007

Cháu ngoan cuối năm

7

Nguyễn Mỹ Duyên

09.09.2007

Cháu ngoan cuối năm

8

Lê Võ Minh Ngọc

27.04.2007

Cháu ngoan cuối năm

9

Lê Tuấn Tú

22.02.2007

Cháu ngoan cuối năm

10

Phạm Trí Kiên

17.02.2007

Cháu ngoan cuối năm

11

Phùng Thanh Tuấn

14.05.2007

Cháu ngoan cuối năm

12

Võ Hoàng Phát

19.01.2007

Cháu ngoan cuối năm

13

Ngô Đặng Kim Hà

19.02.2007

Cháu ngoan cuối năm

14

Phạm Hoàng Ngân

04.08.2007

Cháu ngoan cuối năm

15

Trịnh Minh Hiếu Thông

03.01.2007

Cháu ngoan cuối năm

16

Trần Duy Phát

07.01.2007

Cháu ngoan cuối năm

17

Lương Công Việt Tiến

11.12.2007

Cháu ngoan cuối năm

18

Hồ Quỳnh Như

20.10.2007

Cháu ngoan cuối năm

19

Nguyễn Đoàn Như Khuê

07.09.2007

Cháu ngoan cuối năm

20

Trần Huệ Trang

14.05.2007

Cháu ngoan cuối năm

21

Lý Vân An

10.06.2007

Cháu ngoan cuối năm

22

Ngô Thanh Nguyệt

03.08.2007

Cháu ngoan cuối năm

23

Nguyễn Mai Thanh Phong

17.09.2007

Cháu ngoan cuối năm

24

Võ Thành An

24.09.2007

Cháu ngoan cuối năm

25

Nguyễn Vân Phong

12.02.2007

Cháu ngoan cuối năm