Học sinh‎ > ‎Bé khỏe bé ngoan‎ > ‎

Danh sách BKBN cuối năm lớp Sơn Ca

 
 
 
 
 
 


STT

Họ và tên cháu

Ngày sinh

Danh hiệu

1

Lê Phương Quyên

07.01. 2009

Đạt xuất sắc CNCN

2

Trần Tu Tuân

09. 06. 2009

Đạt xuất sắc CNCN

3

Đặng Mỹ An

02. 01. 2009

Đạt xuất sắc CNCN

4

Ngô Khả Châu

30. 08. 2009

Đạt xuất sắc CNCN

5

Lê Đặng Thảo Vy

15.07. 2009

Đạt xuất sắc CNCN

6

Trịnh Phương Duyên

15.02. 2009

Cháu ngoan cuối năm

7

Phan Trương Mẫn Kỳ

10. 05.2009

Cháu ngoan cuối năm

8

Hồ Nguyễn Minh Chí

27. 10. 2009

Cháu ngoan cuối năm

9

Nguyễn Hoàng Minh Hiển

04. 08. 2009

Cháu ngoan cuối năm

10

Nguyễn Thị Thuý My

07. 04. 2009

Cháu ngoan cuối năm

11

Nguyễn Ngọc Phương Linh

18. 08. 2009

Cháu ngoan cuối năm

12

Ngô Hà Linh

24.05. 2009

Cháu ngoan cuối năm

13

Nguyễn Thị Khánh Ngân

10. 07.2009

Cháu ngoan cuối năm

14

Lê Đặng Minh Thư

08. 07. 2009

Cháu ngoan cuối năm

15

Đặng Thuỳ Lam

05. 09. 2009

Cháu ngoan cuối năm

16

Phan Lê Minh Thơ

03. 01.2009

Cháu ngoan cuối năm

17

Nguyễn Thuý Gia Hưng

09.06. 2009

Cháu ngoan cuối năm

18

Đặng Minh Thư

23. 09. 2009

Cháu ngoan cuối năm