Học sinh‎ > ‎DANH SÁCH LỚP‎ > ‎

LỚP 25 - 36 THÁNG

DANH SÁCH LỚP 24 - 36 THÁNG 

   GVCN: CÔ NGUYỄN THỊ HOÀI GIANG
CÔ DƯƠNG THỊ THU

STT

Họ và tên

Năm sinh

Địa chỉ

1

Lương Bảo An

13.03.2015

TDP.14 - Ninh Hiệp - Ninh Hòa

2

Nguyễn Đoàn Hoài An

 

 

3

Nguyễn Tuấn Anh

22.01.2015

TDP.3 - Ninh Hiệp - Ninh Hòa

4

Trần Nguyễn Ngọc Bích

15.08.2015

Xuân Hòa 1 - Ninh Phụng

5

Đặng Lâm Thành Đạt

 

 

6

Võ Hồng Hạnh

09.09.2015

TDP.2 - Ninh Hiệp - Ninh Hòa

7

Đỗ Minh Hằng

12.01.2015

Bình Trị - Ninh Bình

8

Phạm Ngọc Gia Hân

23.02.2015

TDP.1- Ninh Hiệp - Ninh Hòa

9

Nguyễn Hữu Tấn Huy

05.05.2015

TDP.1- Ninh Hiệp - Ninh Hòa

10

Ngô Chấn Hưng

01.06.2015

TDP.3- Ninh Hiệp - Ninh Hòa

11

Nguyễn Hữu Khang

27.05.2015

TDP.1 - Ninh Hiệp - Ninh Hòa

12

Võ Hàng Minh Khôi

28.04.2015

TDP.2 - Ninh Hiệp - Ninh Hòa

13

Phan Trung Kiên

19.08.2015

TDP.4 - Ninh Hiệp - Ninh Hòa

14

Nguyễn Trần Khang Kiện

30.10.2015

Lạc An - Ninh Thọ

15

Lê Phùng Gia Linh

19.01.2015

TDP.2 - Ninh Hiệp - Ninh Hòa

16

Nguyễn Phương Linh

25.09.2015

TDP.5 - Ninh Hiệp - Ninh Hòa

17

Lê Cát Tuệ Mẫn

14.09.2015

TDP.3 - Ninh Hiệp - Ninh Hòa

18

Nguyễn Nhật Minh

27.03.2015

Bình Thành - Ninh Bình

19

Nguyễn Bảo Nam

06.07.2015

TDP.2 - Ninh Hiệp - Ninh Hòa

20

Đoàn Liên Thảo Nguyên

29.01.2015

TDP.2 - Ninh Hiệp - Ninh Hòa

21

Lê Khả Nhân

16.04.2015

TDP.1 - Ninh Hiệp - Ninh Hòa

22

Nguyễn Bảo Nhi

15.02.2015

TDP.1 - Ninh Hiệp - Ninh Hòa

23

Lê Minh Phát

09.04.2015

TDP.4 - Ninh Hiệp - Ninh Hòa

24

Trần Gia Phú

23.11.2015

TDP.3 - Ninh Hiệp - Ninh Hòa

25

Nguyễn Đức Phú

09.07.2015

TDP.2 - Ninh Hiệp - Ninh Hòa

26

Nguyễn Tuấn Phương

03.01.2015

TDP.3 - Ninh Hiệp - Ninh Hòa

27

Nguyễn Ngọc Cát Tường

02.09.2015

TDP.4 - Ninh Hiệp - Ninh Hòa

28

Nguyễn Thùy Vân

04.06.2015

TDP.1 - Ninh Hiệp - Ninh Hòa

29

Lê Thanh Nhật Vy

08.08.2015

TDP.1 - Ninh Hiệp - Ninh Hòa

30

Lê Thành Vinh

31.05.2015

TDP.12 - Ninh Hiệp - Ninh Hòa

31

Võ Hoàng Yến

03.08.2015

Thuận Mỹ - Ninh Quang

 

Comments