Học sinh‎ > ‎DANH SÁCH LỚP‎ > ‎

LỚP 4 - 5 TUỔI B

DANH SÁCH LỚP 4 - 5 TUỔI B

GVCN: CÔ PHÙNG THỊ MỐT
              CÔ VÕ THỊ THU THỦY

DANH SÁCH TRẺ LỚP MẪU GIÁO 4-5 TUỔI B

 

Stt

Họ tên

Năm sinh

Địa chỉ

1

Nguyễn Huỳnh Kim Anh

08/05/2013

Tổ dân phố 3 - Ninh Hiệp

2

Phạm Mỹ Anh

01/11/2013

Tổ dân phố 2 - Ninh Hiệp

3

Nguyễn Trọng Ân

06/05/2013

Tổ dân phố 4 - Ninh Hiệp

4

Đoàn Nguyễn Gia Bảo

07/05/2013

Tổ dân phố 1 - Ninh Hiệp

5

Trần Quang Chính

30/05/2013

Tổ dân phố 2 - Ninh Hiệp

6

Trần Trung Dũng

21/10/2013

Tổ dân phố 1 - Ninh Hiệp

7

Nguyễn Gia Huy

17/04/1013

Tổ dân phố 1 - Ninh Hiệp

8

Lê Đặng Ngọc Khang

24/10/2013

43 Võ Tánh - Ninh Hiệp

9

Nguyễn Hoàng Khang

06/02/2013

Tổ dân phố 3 - Ninh Hiệp

10

Trần Thái Khang

28/10/2013

Quang Vinh - Ninh Quang

11

Lâm Nhật Khánh

24/10/2013

Tổ dân phố 5 - Ninh Hiệp

12

Phạm Hoàng Phúc Long

18/09/2013

Tổ dân phố 2 - Ninh Hiệp

13

Trần Mẫn Khoa

20/08/2013

Tổ dân phố 3 - Ninh Hiệp

14

Lê Khánh Linh

08/08/2013

Phong Ấp - Ninh Bình

15

Huỳnh Hiểu Minh

09/04/2013

Tổ dân phố 13 - Ninh Hiệp

16

Võ Thành Nhân

02/03/2013

Tổ dân phố 1 - Ninh Hiệp

17

Nguyễn Thành Nhân

18/11/2013

Tổ dân phố 3 - Ninh Hiệp

18

Nguyễn Lê Bảo Ngọc

13/09/2013

Ninh Phụng

19

Phạm Ngọc Thảo Nhi

30/06/2013

Tổ dân phố 1 - Ninh Hiệp

20

Nguyễn Ngọc Kiều Oanh

14/08/2013

Tổ dân phố 1 - Ninh Hiệp

21

Huỳnh Lê Thanh Phong

21/05/2013

Phong Ấp - Ninh Bình

22

Võ Kỳ Trúc Quyên

12/11/2013

Tổ dân phố 2 - Ninh Hiệp

23

Đỗ Ngọc Bảo Quyên

23/10/2013

Tổ dân phố 2 - Ninh Hiệp

24

Huỳnh Minh Thông

09/09/2013

Phong Ấp - Ninh Bình

25

Lương Minh Thống

19/05/2013

Tổ dân phố 2 - Ninh Hiệp

26

Võ Mai Quang Tiến

24/06/2013

Tổ dân phố 2 - Ninh Hiệp

27

Võ Ngọc Thái

09/04/2013

Tổ dân phố 4 - Ninh Hiệp

28

Nguyễn Nam Thiên

29/11/2013

380 Trần Quý Cáp - Ninh Hòa

29

Hồ Văn Tuyền

18/08/2013

Mỹ Giang - Ninh Phước

30

Ngô Huy Vũ

17/12/2013

Phước Đa 3 - Ninh Đa

31

Nguyễn Lưu Văn

26/07/2013

Tổ dân phố 1 - Ninh Hiệp

32

Phạm Hoàng Tâm Yên

05/02/2013

Tổ dân phố 1 - Ninh Hiệp

33

Võ Hoàng Yến

15/08/2013

Tổ dân phố 4 - Ninh Hiệp

34

Huỳnh Dương Nguyễn

29/11/2013

Thuận Lợi - Ninh Hà

35

Nguyễn Thị Cẩm Tú

03/09/2013

Tổ dân phố 3 - Ninh Hiệp

Comments