Học sinh‎ > ‎DANH SÁCH LỚP‎ > ‎

LỚP 5 - 6 TUỔI A

DANH SÁCH CHÁU LỚP 5 - 6 TUỔI A

GVCN: CÔ LÊ THỊ QUANG HÒA
                   CÔ NGUYỄN THỊ THU THẢO

STT

HỌ VÀ TÊN

Địa chỉ

1

Huỳnh Minh Anh

TDP 2 – P. Ninh Hiệp

 

2

Nguyễn Hoàng Gia Bảo

TDP 5 – P. Ninh Hiệp

 

3

Lê Nguyên Chính

Ninh Bình – Ninh Hòa

 

4

Nguyễn Thành Danh

TDP 2 – P. Ninh Hiệp

 

5

Hồ Phúc Đạt

TDP 1 – P. Ninh Hiệp

 

6

Nguyễn Tiễn Đạt

TDP 5 – P. Ninh Hiệp

 

7

Hà Hương Giang

TDP 1 – P. Ninh Hiệp

 

8

Võ Hoàng Bảo Hân

Ninh Quang – Ninh Hòa

 

9

Hoàng Ngọc Hân

TDP 1 – P. Ninh Hiệp

 

10

Nguyễn Bích Hòa

TDP 3 – P. Ninh Hiệp

 

11

Ngô Ngọc Hòa

TDP 2 – P. Ninh Hiệp

 

12

Nguyễn Hữu Học

TDP 1 – P. Ninh Hiệp

 

13

Hồ Khánh Huy

TDP 4 – P. Ninh Hiệp

 

14

Cao Vân Khánh

TDP 4 – P. Ninh Hiệp

 

15

Man Trọng Khiêm

TDP 1 – P. Ninh Hiệp

 

16

Lê My Lăng

TDP 5 – P. Ninh Hiệp

 

17

Nguyễn Thị Thanh Nga

TDP 3 – P. Ninh Hiệp

 

18

Nguyễn Hoàng Ngân

TDP 14 – P. Ninh Hiệp

 

19

Đỗ Đỗ Nguyên

TDP 7 – P. Ninh Hiệp

 

20

Phạm Nhật Quỳnh

TDP 2 – P. Ninh Hiệp

 

21

Lương Anh Tài

TDP 3 – P. Ninh Hiệp

 

22

Lê Ánh Tuyết

TDP 1 – P. Ninh Hiệp

 

23

Huỳnh Ng. Thủy Tiên

TDP 2 – P. Ninh Hiệp

 

24

Phan Trương Cát Tường

Ninh Phụng – Ninh Hòa

 

25

Nguyễn Ngọc Ph.Thảo

TDP 3 – P. Ninh Hiệp

 

26

Nguyễn Trần Anh Thư

TDP 1 – P. Ninh Hiệp

 

27

Lê Minh Thức

TDP 1 – P. Ninh Hiệp

 

28

Đỗ Bách Thịnh

TDP 1 – P. Ninh Hiệp

 

29

Võ Thanh Trúc

TDP 1 – P. Ninh Hiệp

 

30

Đoàn Nhật Bảo Ngân

TDP 2 – P. Ninh Hiệp

 

31

Trương Quang Vinh

TDP 3 – P. Ninh Hiệp

 

32

Nguyễn Lê Ngọc Vy

TDP 2 – P. Ninh Hiệp

 

33

Đoàn Khánh Xuân

TDP 2 – P. Ninh Hiệp

 

Comments