Học sinh‎ > ‎DANH SÁCH LỚP‎ > ‎

LỚP 5 - 6 TUỔI B

DANH SÁCH LỚP 5- 6 TUỔI B

GVCN: CÔ MAI VŨ LINH
                       CÔ LÊ THỊ NGỌC KIỀU

Số

TT

Họ tên trẻ

ĐỊA CHỈ

 

1

Đoàn Lê Bảo Bảo

TDP 1  –  P.Ninh Hiệp

2

Phan Quốc Bảo

Văn Định – Ninh Đông

3

Trần Huỳnh Ngọc Chương

TDP 3  –  P.Ninh Hiệp

4

Nguyễn Quốc Hào

TDP 2  –  P.Ninh Hiệp

5

Nguyễn Khánh Hân

TDP 3  –  P.Ninh Hiệp

6

Bùi Lê Ngọc Hân

TDP 5  –  P.Ninh Hiệp

7

Trần Thanh Hoàng

TDP 1  –  P.Ninh Hiệp

8

Nguyễn Quốc Huy

TDP 3  –  P.Ninh Hiệp

9

Lê Trọng Chấn Hưng

TDP 3  –  P.Ninh Hiệp

10

Nguyễn Duy Khang

TDP 2  –  P.Ninh Hiệp

11

Phạm Chí Kiện

TDP 1  –  P.Ninh Hiệp

12

Nguyễn Đặng Tú Linh

TDP 1  –  P.Ninh Hiệp

13

Lê Nguyễn Hoàng Long

TDP 3  –  P.Ninh Hiệp

14

Nguyễn Trần Minh

TDP 1  –  P.Ninh Hiệp

15

Hồ Hà Trà My

TDP 4  –  P.Ninh Hiệp

16

Nguyễn Hạnh Nguyên

TDP 1  –  P.Ninh Hiệp

17

Nguyễn Trần Khôi Nguyên

Trường Châu – Ninh Quang

18

Trương Khôi Nguyên

TDP 4  –  P.Ninh Hiệp

19

Phạm Nguyễn Linh Nhi

TDP 2  –  P.Ninh Hiệp

20

Nguyễn Thanh Phương

TDP 3  –  P.Ninh Hiệp

21

Đoàn Nhật Quỳnh

TDP 2  –  P.Ninh Hiệp

22

Nguyễn Minh Thắng

TDP 18  –  P.Ninh Hiệp

23

Nguyễn Xuân Trãi

TDP 2  –  P.Ninh Hiệp

24

Nguyễn Thanh Trúc

TDP 3  –  P.Ninh Hiệp

25

Huỳnh Trương  Anh Tuấn

TDP 1  –  P.Ninh Hiệp

26

Nguyễn Phạm Cát Tường

TDP 1  –  P.Ninh Hiệp

27

Trần Kim Phụng Uyển

TDP 1  –  P.Ninh Hiệp

28

Võ Tấn Vinh

TDP 2  –  P.Ninh Hiệp

29

Hoàng Hoài Vi

TDP 3  –  P.Ninh Hiệp

30

Nguyễn Ngọc Vy

TDP 1  –  P.Ninh Hiệp

31

Liêu Vũ Triệu Vy

Thuận Mỹ - Ninh Quang

   
Comments