Lớp Bé

  MẪU GIÁO BÉ  

Lớp 3 -  4 tuổi

    MẪU GIÁO NHỠ  
Lớp 4 - 5 tuổi A
Lớp 4- 5 tuổi B 

 
  MẪU GIÁO LỚN   
Lớp 5 - 6 tuổi A
Lớp 5 6 tuổi B
Lớp 5 - 6 tuổi C

           NHÀ TRẺ          
24 - 36 tháng

     

TT

Họ tên trẻ

Ngày sinh

Địa chỉ

Điện thoại

 

1

Trần Ngọc Hoàng Ngân

05.03.2013

Tổ 1

0978026297

2

Nguyễn Bích Kim Thanh

2013

Tổ 1

0935847872

3

Hồ Sơn Tùng

2013

Tổ 1

0935562597

4

Phạm Hoàng Tâm Yên

05.02.2013

Tổ 1

01266500243

5

Trần Hoàng Nhật Nguyên

20.03.2013

Tổ 1

0977632962

6

Phạm Ngọc Thảo Nhi

30.06.2013

Tổ 1

0939317430

7

Nguyễn Lưu Văn

26.07.2013

Tổ 1

0977444262

8

Tạ Tấn Nguyên

11.03.2013

Tổ 1

0906055262

9

Phạm Thư Quỳnh

16.04.2013

Tổ 1

0918840339

10

Võ Thành Nhân

02.03.2011

Tổ 1

0977958777

11

Đỗ Ngọc Bảo Quyên

2013

Tổ 2

0935735547

12

Lê Vũ Nguyên An

05.07.2013

Tổ 2

0912721414

13

Lương Minh Thống

19.05.2013

Tổ 2

01666099777

14

Trần Quang Chính

30.05.2013

Tổ 2

0935911770

15

Võ Mai Quang Tiến

24.06.2013

Tổ 2

01697837335

16

Nguyễn Thanh Huy

2013

Tổ 3

0919354406

17

Nguyễn Huỳnh Kim Anh

08.05.2013

Tổ 3

058.3630.793

18

Lê Minh Quân

27.02.2013

Tổ 3

0932411429

19

Lê Ngọc Quỳnh Chi

20.08.2013

Tổ 3

01266687979

20

Nguyễn Hoàng Khang

06.02.2013

Tổ 3

0972656398

21

Lê Châu Ngân

01.04.2013

Tổ 3

0978010611

22

Nguyễn Nam Thiên

29.01.2013

 

0982103102

23

Phan Anh Kiệt

16.02.2013

Tổ 4

0913419649

24

Phạm Lại Minh Thư

03.08.2013

Tổ 5

01224410848

25

Trần Minh Quân

30.01.2013

Tổ 5

0937616332

26

Huỳnh Lê Thanh Phong

21.05.2013

Tổ 5

0905776501

27

Ngô Dục An Phú

2013

Tổ 6

0905347310

28

Nguyễn Thái Thùy Linh

17.02.2013

Tổ 6

0987915590

29

Lê Đặng Ngọc Khang

2013

Tổ 6

01689433308

30

Nguyễn Phạm Kiến An

19.03.2013

Ninh Hưng

0905730252

31

Huỳnh Khôi Nguyên

2013

Ninh Bình

0935227227

32

Nguyễn Lê Bảo Ngọc

2013

Ninh Sim

0907153511

33

Ngô Phi Bảo

16.05.2013

Ninh Quang

0904418337

34

Ngô Huy Vũ

17/12/2013

 

0975075503