Lớp Lớn 1

  MẪU GIÁO BÉ  
Lớp Bé

    MẪU GIÁO NHỠ 
Lớp Nhỡ 1
Lớp Nhỡ 2

  MẪU GIÁO LỚN  
Lớp Lớn 1
Lớp Lớn 2
Lớp Lớn 3
           NHÀ TRẺ         
SƠN CA

 

TT

Họ tên trẻ

 

Ngày sinh

Địa chỉ

Điện thoại

 

1

Lê Trần Mai Thuy

06/9/2011

TDP 1

0905421996

2

Võ Lương Kỳ Duyên

01/6/2011

TDP 1

0935787904

3

Nguyễn Trường Phước

09/9/2011

TDP 1

01863479308

4

Ngô Trúc Vi

04/11/2011

  TDP 1

0985.383.246

5

Lê Dũng

09/4/2011

  TDP 1

01686402740

6

Nguyễn Minh Tú

07/02/2011

TDP 1

0919812700

7

Nguyễn Ngọc Thanh An

05/3/2011

TDP 1

01665634344

8

Nguyễn Huỳnh Phúc Hậu

23/7/2011

TDP 1

01636009541

9

Nguyễn Văn Tú

01/9/2011

TDP 1

01268967643

10

Võ Ngọc Hà My

24/8/2011

TDP 1

058.3606.077

11

Nguyễn Ngọc Quỳnh Thư

18/01/2011

TDP 2

0905216309

12

Phan Nguyễn Gia Huy

11/11/2011

TDP 2

0986180741

13

Đỗ Ngọc Tường Như

19/10/2011

TDP 2

0935735542

14

Nguyễn Xuân Tùng

30/6/2011

TDP 2

0905.650.080

15

Phạm Thùy Trâm

12/7/2011

TDP 2

01228502891

16

Nguyễn Kim Ngân

05/7/2011

  TDP 2

0995341430

17

Nguyễn Khánh Ngân

05/7/2011

  TDP 2

0995341430

18

Mai Trịnh Bảo Như

25/10/2011

TDP 3

0935673100

19

Nguyễn Lâm Phi

17/11/2011

TDP 3

0905629431

20

Nguyễn Tấn Dũng

07/8/2011

TDP 3

01602.160.621

21

Hồ Ngọc Bích Vy

27/3/2011

TDP 4

01636081633

22

Lê Minh Nguyên

13/5/2011

TDP 4

01699206242

23

Lê Ngân Nguyên

13/5/2011

TDP 4

01699206242

24

Lê Nhật Bích Khuê       

08/6/2011

   TDP 5

0984.391.294

25

Trịnh An Tường

15/01/2011

TDP 5

0944994537

26

Nguyễn Nhật Trường

03/9/2011

TDP 11

0997344304

27

Lê Thị Thanh Ngọc

25/10/2011

TDP 11

01208930751

28

Lê Nhật Bảo Khang

16/9/2011

TDP 11

0987.672.183

29

Bùi Huỳnh Gia Hoàng

12/5/2011

 TDP 11

01287.543.883

30

Võ Huỳnh Ngọc Thanh

24/5/2011

  TDP11

01657700803

31

Nguyễn Bảo Khánh

25/10/2011

TDP 12

0905.589.031

32

Lê Hồng Quân

25/6/2011

TDP 12

0932560137

33

Nguyễn Quốc Khang

13/9/2011

N.Đông

0979.940.145

34

Nguyễn Võ Anh Quân

29/6/2011

N.Bình

0914.029.233

35

Lương Anh Duy

15/5/2011

N.Bình

058.3641.574

36

Đỗ Thành Đạt

15/9/2011

N.Bình

0905749235

37

 Trần Nguyên Phúc

 21/8/2011

 N.Hưng

 01665.565.357

38

Liêu Minh Huyên

18/12/2011

N.Quang

01693.747.214