Lớp Lớn 2

  MẪU GIÁO BÉ  

Lớp 3 - 4 tuổi

    MẪU GIÁO NHỠ 
Lớp 4 - 5 tuổi A
Lớp 4 - 5 tuổi B

 
  MẪU GIÁO LỚN  
Lớp 5 - 6 tuổi A
Lớp 5 - 6 tuổi B

           NHÀ TRẺ         
SƠN CA


                                                                              

TT

Họ tên trẻ

 

Ngày sinh

Địa chỉ

Điện thoại

 

1

Nguyễn Trần Khả Ái

18/6/2011

TDP 1

01867886438

2

Phạm Gia Khiêm

26/4/2011

TDP 1

0907112197

3

Hà Thúc Hậu

24/7/2011

TDP 1

0986303273

4

Đặng Mai Bảo Khuyên

18/6/2011

TDP 1

0984673020

5

Phạm Văn Trường Sơn

09/8/2011

TDP 1

0982672130

6

Phạm Kỳ Tiến

24/10/2011

TDP 1

0944236667

7

Huỳnh Diệu Linh

07/6/2011

TDP 1

01227517180

8

Đặng Thị Hoàng Yến

29/9/2011

TDP 1

0948186403

9

Trần Duy Phúc

03/4/2011

TDP 1

01675211520

10

Nguyễn Kim Vy

04/9/2011

TDP 2

0948307634

11

Trương Huỳnh Thanh Trúc

07/9/2011

TDP 2

01693.537.763

12

Nguyễn Ngọc Trâm Anh

09/8/2011

TDP 2

0912544330

13

Nguyễn Tuấn Hưng

11/01/2011

TDP 2

0905896847

14

Trần Phạm Phương Linh

21/02/2011

TDP 2

01226706106

15

Nguyễn Tâm Thanh

28/10/2011

TDP 2

0987967223

16

Phan Nguyễn Triệu An

06/9/2011

TDP 3

01208054064

17

Nguyễn Tấn Khang

15/5/2011

TDP 3

01224417589

18

Lê Yến Nhi

24/10/2011

TDP 4

0905.924.414

19

Nguyễn Quốc Bảo

15/5/2011

TDP 4

01678832466

20

Võ Hoàng Bảo Khang

04/6/2011

TDP 4

01222576037

21

Trương Gia Bửu

24/12/2011

TDP 4

0935292734

22

Cao Hoàng Thục Uyên

07/6/2011

TDP 4

0905193859

23

Nguyễn Ngọc Gia Linh

23/4/2011

TDP 4

01263.596.155

24

Nguyễn Hoàng Khang

30/10/2011

TDP 4

01202715765

25

Đặng Bảo Hân

11/01/2011

TDP 5

0935681789

26

Lê Võ Hoàng Lê

17/02/2011

TDP 5

01656441312

27

Võ Thành Hưng

29/9/2011

TDP 5

0986303255

28

Hàng Gia Khang

03/4/2011

TDP 5

01679898117

29

Phạm Lại Minh Tùng

23/5/2011

TDP 5

01224410848

30

Lê Nhật Minh

23/4/2011

TDP 5

0935768207

31

Nguyễn Đăng Yến Nhi

11/11/2011

TDP 6

0982.067.810

32

Lê Thị Huyền Trân

26/4/2011

TDP 11

01206640139

33

Trần Gia Phương

08/7/2011

TDP 11

01229606143

34

Nguyễn Hoàng Tâm Oanh

04/9/2011

TDP 12

0968095468

35

Đặng Gia Kiên

20/7/2011

TDP 15

0583.635.402

36

Đoàn Minh Tiến

03/10/2011

N.Quang

0905.453.351

37

Nguyễn Đoan Trang

19/02/2011

N.Giang

01276.068.887

38

Hồ Văn Trí

11/7/2011

N.Phụng

0986303255

39

Nguyễn Tấn Hỷ

29/8/2011

N.Quang

01214.674.488