Lớp Lớn 3

  MẪU GIÁO BÉ  

Lớp Bé

    MẪU GIÁO NHỠ  
Lớp Nhỡ 1
Lớp Nhỡ 2

 
  MẪU GIÁO LỚN   
Lớp Lớn 1
Lớp Lớn 2
Lớp Lớn 3

           NHÀ TRẺ          
SƠN CATT

Họ tên trẻ

 

Ngày sinh

Địa chỉ

Điện thoại

 

1

Võ Lê Văn Tài

27/3/2011

TDP 1

0984395408

2

Cao Bảo Nhi       

04/10/2011

TDP 1

01286048002

3

Lê Bảo Hiếu Tâm

08/11/2011

TDP 1

01203408647

4

Nguyễn Lê Phương Nghi

23/6/2011

TDP 1

01653609002

5

Lê Nhựt Quỳnh

22/8/2011

TDP 1

01682912776

6

Trương Lê Xuân Mai

01/4/2011

TDP 1

058.6549.577

7

Lê Xuân Định

26/01/2011

TDP 2

01686028447

8

Phan Tiến Hưng

26/5/2011

TDP 2

01202597108

9

Bùi Quang Phúc

28/7/2011

TDP 2

0905497588

10

Trương Quang Trường

21/02/2011

TDP 2

01666.210.636

11

Phạm Đăng Khôi

11/7/2011

TDP 3

01225450604

12

Nguyễn Duy Đạt

19/3/2011

TDP 3

0995053220

13

Nguyễn Đình Hậu

04/12/2011

TDP 3

0942864289

14

Nguyễn Minh Nhật       

26/5/2011

TDP 3

01693.750.320

15

Võ Phúc Khang

19/12/2011

TDP 3

01213637075

16

Phùng Tuấn Phương

23/3/2011

TDP 3

0914103254

17

Võ Tấn Kiệt

25/12/2011

TDP 4

0935073270

18

Huỳnh Bảo Trâm

21/01/2011

TDP 4

0583844691

19

Phạm Thành Tài

14/10/2011

TDP 4

01282554359

20

Trương Tâm An

16/6/2011

TDP 4

01205949972

21

Hồ Anh Tuấn

17/9/2011

TDP 5

01676574540

22

Trần Nguyễn Bảo Linh

14/6/2011

TDP 5

01247909546

23

Phạm Minh Triết

07/6/2011

TDP 5

01686.897.474

24

Đinh Vịnh Xuân

25/8/2011

TDP 5

0935.523.427

25

Tô Lê Mỹ Hưng

11/3/2011

TDP 5

01254.750.853

26

Lê Phương Quỳnh

10/5/2011

TDP 5

01215752676

27

Trương Ngọc Hân

23/7/2011

TDP 5

0968541691

28

Phạm Ngọc Sơn

18/01/2011

TDP 6

0914.040.755

29

Trần Quang Huy

12/01/2011

TDP 10

058.3641621

30

Trần Phạm Bảo Trâm

29/7/2011

TDP 11

01202338032

31

Hoàng Đăng Khôi

16/5/2011

TDP 11

0935335353

32

Phương Gia Hân

12/12/2011

TDP 12

01687828317

33

Nguyễn Ngọc Như Ý

03/10/2011

N.Giang

0932402033

34

Phạm Lưu Vân Trang

19/9/2011

N.Bình

01697690677

35

Châu Minh Kiệt

04/4/2011

N.Phú

0978.540.447

36

Nguyễn Lê Bảo Tiên

21/8/2011

N.Phụng

0905333180

37

Phạm Gia Huy

03/8/2011

N.Thọ

01688.231.694

38

Võ Lê Duy

14/7/2011

N.Giang

0935007399

Comments