Lớp Nhỡ 1

  MẪU GIÁO BÉ  

Lớp Bé

    MẪU GIÁO NHỠ  
Lớp Nhỡ 1
Lớp Nhỡ 2

 
  MẪU GIÁO LỚN   
Lớp Lớn 1
Lớp Lớn 2

           NHÀ TRẺ          
SƠN CA

 
                                                      

TT

Họ tên trẻ

 

Ngày sinh

Địa chỉ

Điện thoại

 

1

Nguyễn Phạm Cát Tường

12/01/2012

TDP 1

01287686009

2

Hoàng Ngọc Hân

15/8/2012

TDP 1

0986701062

3

Nguyễn Hoài Bảo Ngân

13/10/2012

TDP 1

01652187216

4

Lê Minh Thức

20/02/2012

TDP 1

0995393560

5

Đoàn Lê Bảo Bảo

04/6/2012

  TDP1

01676766564

6

Trần Hòa Doanh Doanh

13/9/2012

TDP1

01699218371

7

Nguyễn Lê Ngọc Vy

06/01/2012

TDP 1

01695.822.545

8

Phạm Chí Kiện

19/8/2012

TDP 1

0933.447.761

9

Nguyễn Duy Khang

06/10/2012

TDP 2

 

10

Phạm Nhật Quỳnh

10/3/2012

TDP 2

0973211457

11

Huỳnh Minh Anh

22/6/2012

TDP 2

0938.579.838

12

Nguyễn Minh Hoàng

30/4/2012

TDP 2

0944.471.510

13

Lê Ngọc Bảo Vinh

29/01/2012

TDP 2

01262528308

14

Hoàng Hoài Vy

24/8/2012

TDP 3

01225566536

15

Lương Anh Tài

17/10/2012

TDP 3

0905454503

16

Phạm Tuấn Phong

29/9/2012

TDP 3

01697863414

17

Đinh Huy Dũng

28/5/2012

TDP 3

01657675528

18

Nguyễn Bích Hòa

02/3/2012

TDP 3

0935066029

19

Lê Trọng Chấn Hưng

15/4/2012

TDP 3

0935450575

20

Lê Kim Ngân

22/02/2012

TDP 4

0935.268.332

21

Nguyễn Trần Anh Thư

26/8/2012

TDP 4

0935.101.579

22

Cao Vân Khánh

06/3/2012

TDP 4

0905671696

23

Nguyễn Hoàng Gia Bảo

13/10/2012

TDP 5

0935374843

24

Đỗ Đỗ Nguyên

22/9/2012

TDP 7

0904202563

25

Nguyễn Diệp Gia Bảo

29/02/2012

TDP 8

0905586942

26

Lê Kim Lợi

04/01/2012

TDP12

 

27

Nguyễn Hoàng Ngân

15/11/2012

  TDP 14

0993.683.927

28

Nguyễn Trần Khôi Nguyên

08/01/2012

N.Quang

0167.288.2465

29

Lê Nguyên Chính

31/7/2012

N.Bình

01663.719.259

30

Phan Trương Cát Tường

13/6/2012

N.Phụng

0905.051.658

31

Võ Hoàng Bảo Hân

26/01/2012

N.Quang

0904287886