Lớp Nhỡ 2

  MẪU GIÁO BÉ  
Lớp 3 - 4 tuổi 

    MẪU GIÁO NHỠ 
Lớp 4 - 5 tuổi A 
Lớp 4 - 5 tuổi B

  MẪU GIÁO LỚN  
Lớp 5 - 6 tuổi A
Lớp 5 - 6 tuổi B
Lớp 5 - 6 tuổi C
           NHÀ TRẺ         
Lớp 24 - 36 tháng

 

TT

Họ tên trẻ

 

Ngày sinh

Địa chỉ

Điện thoại

 

1

Nguyễn Trần Minh

17/4/2012

TDP 1

0978604600

2

Nguyễn Ngọc Vy

04/02/2012

TDP 1

0938535802

3

Trần Thanh Hoàng

26/5/2012

TDP 1

 

4

Nguyễn Lê Ngọc Vy

06/01/2012

  TDP 1

01695.822.545

5

Nguyễn Quốc Hào

19/02/2012

TDP 1

01666959860

6

Lê Ánh Tuyết

02/8/2012

TDP 1

01662981169

7

Nguyễn Đặng Thanh Thảo

16/3/2012

TDP 1

0935925347

8

Bùi Mai Minh Quân

13/6/2012

TDP 1

0932.560.571

9

Đỗ Bách Thịnh

24/11/2012

TDP 1

0914922278

10

Lê Mai An Thy

07/3/2012

TDP 1

0902.420.401

11

Nguyễn Khánh Hân

22/6/2012

 

0905.174.608

12

Võ Tấn Vinh

14/02/2012

TDP 2

0973119829

13

Huỳnh Nguyễn Thủy Tiên

06/10/2012

TDP 2

01678735571

14

Nguyễn Xuân Trãi

18/7/2012

TDP 2

0906608147

15

Nguyễn Đức Phúc

11/4/2012

TDP 2

0905.383.744

16

Nguyễn Thành Danh

29/4/2012

TDP 2

0934.179.976

17

Đoàn Nhật Quỳnh

08/4/2012

TDP 2

0935.808.131

18

Trần Dương Quỳnh Anh

1/02/2012

TDP 2

0932.561.864

19

Nguyễn Thị Thanh Nga

14/11/2012

TDP 3

0935843620

20

Nguyễn Phú Qúy

03/6/2012

TDP 3

0935743545

21

Trần Huỳnh Ngọc Chương

15/6/2012

TDP 3

0935386381

22

Nguyễn Tiến Phát

09/01/2012

TDP 3

0935600244

23

Huỳnh Huy An

14/3/2012

TDP 3

0982.201.470

24

Mai Vũ Xuân Vy

01/01/2012

TDP 4

0935.755.242

25

Lê Minh Khang

22/5/2012

TDP 4

0973120626

26

Lê My Lăng

02/6/2012

TDP 5

0989.071.727

27

Nguyễn Quốc Phong

11/9/2012

TDP 5

0905798368

28

Nguyễn Tiễn Đạt

27/7/2012

TDP 5

0935.339.978

29

Nguyễn Minh Thắng

27/10/2012

TDP 18

0982.075.045

30

Phạm Nhật Bảo Nguyên

27/01/2012

N.Phụng

0905.712.613

31

Phạm Huỳnh Khánh Như

05/01/2012

N.Phụng

0905.153.143

32

Liêu Vũ Triệu Vy

10/9/2012

N.Quang

01224401441