KẾT QUẢ CÂN ĐO ĐỊNH KÌ NĂM 2014-2015

STT

 

HỌ TÊN TRẺ

CÂN ĐO LẦN 3

 

KSK LẦN 2

 

CHUYÊN CHĂM

 

BN THÁNG

 

ĐÁNH GIÁ CUỐI CHỦ ĐỀ

 

CÂN

KẾT QUẢ

 

ĐO

KẾT QUẢ

1

Lương Công Triết

18

BT

109

BT

A

92,3

Đạt

Đạt

2

Nguyễn Quốc Nam

22,5

BT

115

BT

A

95,4

Đạt

Đạt

3

Đoàn Lê Bảo Đoan

16

BT

102

BT

A

97,7

Đạt

Đạt

4

Lê Minh Bảo Ngọc

15,5

BT

105

BT

A

73,1

Đạt

Đạt

5

Nguyễn Ngọc Duy

16,5

BT

104

BT

A

94,6

Đạt

Đạt

6

Bùi Mai Cát Tường

25

CNC

109

BT

A

91,5

Đạt

Đạt

7

Mai Thanh Hải

14

SDDV

 

TCĐ2

B

98,5

0

0

8

Nguyễn Như Thiên

22

BT

114

BT

A

90

Đạt

Đạt

9

Nguyễn Trọng Thảo

16,5

BT

109

BT

A

96,2

Đạt

Đạt

10

Lê Hoài Uyển Nhi

15

BT

101

BT

A

93,1

Đạt

Đạt

11

Lê Minh Nguyên Bảo

13

BT

96

TCĐ1

A

80,8

0

0

12

Trương Quỳnh Như

19

BT

100

BT

A

88,5

0

0

13

Phạm Hoàng Thục Linh

17

BT

103

BT

A

81,5

Đạt

Đạt

14

Trịnh Ngọc Kim Thư

14

BT

100

BT

A

96,9

Đạt

Đạt

15

Huỳnh Ngọc Như Ý

16

BT

99

BT

B

84,6

Đạt

Đạt

16

Trần Nguyễn Bảo Trâm

18

BT

104

BT

A

90

Đạt

Đạt

17

Huỳnh Văn Sỹ

19,5

BT

111

BT

A

81,5

Đạt

Đạt

18

Trần Ngọc Thiên Di

19

BT

107

BT

A

90,8

Đạt

Đạt

19

Phạm Hoàng Bảo Như

16

BT

105

BT

A

91,5

Đạt

Đạt

20

Phạm Ngọc Cát Tường

20

BT

108

BT

A

97,7

Đạt

Đạt

21

Lê Hồng Khuê

13,5

BT

97

TCĐ1

B

92,3

0

0

22

Nguyễn Hoa Nhiên

16

BT

104

BT

A

100

Đạt

Đạt

23

Tăng Bội Nhã

17

BT

105

BT

A

98,5

Đạt

Đạt

24

Nguyễn Ngọc Hoài Thương

17

BT

109

BT

B

100

Đạt

Đạt

25

Nguyễn Hoàng Minh Tuấn

23

BT

114

BT

A

87,7

0

0

26

Nguyễn Đăng Phương Uyên

21

BT

107

BT

A

92,3

Đạt

Đạt

27

Phạm Thiền Nhân

17

BT

109

BT

A

89,2

Đạt

Đạt

28

Đinh Hải Như

13,5

BT

98

BT

A

83,8

Đạt

0

Kết quả

- Cân nặng:

+Bình thường                         : 26 cháu /28 –  Đạt 92.8 %

+Nặng hơn so với tuổi            : 01 cháu / 28 -  Đạt 3.6 %

+Suy dinh dưỡng vừa             : 01cháu /28   -  Đạt 3,6 %

- Chiều cao:

+ Cao bình thường                  : 25 cháu /28 –  Đạt 89.3 %

+ Thấp còi độ 1                       : 01 cháu / 28 -  Đạt 3,6 %

+ Thấp còi độ 2                       : 02 cháu / 28 -  Đạt 7,1 %

 

GVCN

 Hàng Huỳnh Huyền Huyên

                                                             Phan Thị Mộng Thùy
Comments