Lớp Sơn ca

  MẪU GIÁO BÉ  
Lớp 3 - 4 tuổi

    MẪU GIÁO NHỠ 
Lớp 4 - 5 tuổi A
Lớp 4 - 5 tuổi B

  MẪU GIÁO LỚN  
Lớp 5 - 6 tuổi A
Lớp 5 - 6 tuổi B
Lớp 5 - 6 tuổi C
           NHÀ TRẺ         
Lớp 24 - 36 tháng


TT

Họ tên trẻ

Ngày sinh

Địa chỉ

Điện thoại

 

1

Nguyễn Phước Nhân

02/02/2014

TDP 1

0905971315

2

Trần Minh Khang

24/4/2014

TDP 1

0986903139

3

Nguyễn Quốc Ân Bình

04/3/2014

TDP 1

01229527504

4

Nguyễn Đăng Khoa

14/4/2014

TDP 1

0935925347

5

Nguyễn Trần Minh Trang

25/7/2014

TDP 1

0978604600

6

Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc

01/5/2014

TDP 1

01666959860

7

Nguyễn Ngọc Uyên Như

17/8/2014

TDP 1

01665814694

8

Nguyễn Kim Ngân

16/6/2014

TDP 1

01678824557

9

Trần Hoàng Bảo Trân

18/10/2014

TDP1

0903507071

10

Liên Minh Châu

30/8/2014

TDP 2

0988031531

11

Trần Hoàng Lam

17/3/2014

TDP 2

0972597393

12

Nguyễn Thanh Hiền

05/8/2014

TDP 2

01288558973

13

Huỳnh Minh Huy

14/7/2014

TDP 2

0919275836

14

Trần Võ Hoàng Ân

01/5/2014

TDP 3

01284672472

15

Nguyễn Phú Sĩ

13/10/2014

TDP 3

0988610077

16

Nguyễn Đức Hoàn Nhân

20/02/2014

TDP 4

0935975425

17

Lê Kim Ngân

07/5/2014

TDP 4

01225570748

18

Trương Khánh Ngân

04/6/2014

TDP 5

0905730212

19

Phạm Minh Phương Các

15/5/2014

TDP 5

0919667980

20

Hàng Diệp Linh Chi

12/7/2014

TDP 5

01679898117

21

Nguyễn Ngọc Khánh Ngân

20/3/2014

TDP 5

0935913952

22

Trịnh Ngọc Bảo Châu

04/8/2014

TDP 5

0905175837

23

Nguyễn Hữu Việt Hoàng

28/8/2014

TDP 7

0905979486

24

Trần Nguyễn Thanh Tú

17/6/2014

TDP 18

0987540159

25

Nguyễn Xuân Phúc

19/01/2014

TDP18

A.Lanh

26

Phùng Ngọc Tiến

17/5/2014

Ninh An

0984395723

27

Nguyễn Lê Bảo Song

15/3/2014

Ninh Bình

0993271785

28

Ngô Lê Đức Thành

07/9/2014

Ninh Bình

0935220819

29

Nguyễn Minh Tin

09/9/2014

Ninh Đông

01268399876

30

Phạm Nhật Bảo Khang

28/4/2014

Ninh Phụng

0905613712

31

Phạm Huỳnh Khánh Ngân

21/11/2014

Ninh Phụng

0935674739