Lễ đón nhận bằng Công nhận trường chuẩn quốc gia

Thực hiện kế hoạch xây dựng trường chuẩn quốc gia của Phòng Giáo dục và Đào tạo Ninh Hòa năm học 2010 – 2015, năm học 2011-2012 thị xã Ninh Hòa đã đăng ký và xây dựng thành công 03 đơn vị trường THCS đạt chuẩn Quốc gia đó là THCS Nguyễn Văn Cừ, THCS Quang Trung và THCS Chu Văn An trong số đó Trường THCS Quang Trung là đơn vị đạt danh hiệu trường Chuẩn Quốc gia giai đoạn 2, 02 đoen vị còn lại vừa được UBND Tỉnh Khánh Hòa kiểm tra công nhận đạt 5 tiêu chuẩn giai đoạn 1.


Nghị định 31/2012/NĐ-CP Quy định mức lương tối thiểu chung

Số tư liệu: 31/2012/NĐ-CP
Ngày ban hành: 12/4/2012
Tệp đính kèm: 31/2012/NĐ-CP.pdf

Mức lương tối thiểu chung thực hiện từ ngày 01 tháng 5 năm 2012 là 1.050.000 đồng/tháng.
Mức lương tối thiểu chung quy định tại Nghị định này áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức, các đối tượng thuộc lực lượng vũ trang và người lao động làm việc ở cơ quan, đơn vị, tổ chức:

Nội dung chi tiết xem tệp đính kèm./.
Nguồn: Sở DG&ĐT Khánh Hòa

Công văn số 421/SGDĐT-TTr V/v thực hiện chế độ bồi dưỡng cho cộng tác viên thanh tra

Số tư liệu: 421/SGDĐT-TTr
Ngày ban hành: 10/4/2012
Tệp đính kèm: 421/SGDĐT-TTr.doc

                  Kính gửi:
                                     - Các Phòng Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) huyện, thị xã, thành phố;
                                     - Các trường, trung tâm trực thuộc Sở GDĐT Khánh Hòa,

UBND tỉnh Khánh Hòa đã có văn bản số 180/UBND ngày 12.01.2011 về việc mức chi cộng tác viên thanh tra ngành GDĐT và văn bản số 711/UBND-KT ngày 21.02.2012 về việc mức chi cộng tác viên thanh tra ngành học mầm non.
 Căn cứ 2 văn bản nêu trên, Sở GDĐT Khánh Hòa hướng dẫn các Phòng GDĐT; các trường học, trung tâm, đơn vị trực thuộc Sở GDĐT thực hiện như sau:
1. Thực hiện đầy đủ các quy định về: Mức chi trả; Đối tượng được hưởng; Phương thức thanh toán; Nguồn kinh phí; Thời gian thực hiện theo đúng quy định tại công văn số 180/UBND và 711/UBND-KT nêu trên.
 2. Mức chi bồi dưỡng cộng tác viên thanh tra quy định trong 2 công văn 180/UBND và 711/UBND-KT là cụ thể hóa việc thực hiện chế độ của giáo viên được điều động làm nhiệm vụ thanh tra quy định tại thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21.10.2009 và Thông tư số 48/2011/TT-BGDĐT ngày 25.10.2011 của Bộ GDĐT, do đó Hiệu trưởng (Giám đốc trung tâm) không thanh toán giờ dạy thay cho đội ngũ cán bộ, giáo viên khi được điều động làm nhiệm vụ thanh tra./.

Nguồn: Sở DG&ĐT Khánh Hòa