Liên hệ

Mọi ý kiến đóng góp của quý Thầy cô và Phụ huynh
 
Xin liên hệ:     * Email         : mnhsua.nh@khanhhoa.edu.vn
                          * Điện thoại: 058.3845385
 
Đường dây nóng:

 CHỨC VỤ
 HỌ TÊN
 SỐ ĐIỆN THOẠI
 Email
 Hiệu trưởng  
 Phó hiệu trưởng  Nguyễn Thị Kim Thoa
01666.278.829
 ntkthoa.mnhsua.nh@khanhhoa.edu.vn
 Admin