Liên hệ

Mọi ý kiến đóng góp của quý Thầy cô và Phụ huynh
 
Xin liên hệ:     * Email         : mnhsua.nh@khanhhoa.edu.vn
                        * Điện thoại : 058.3845385
 
Đường dây nóng:

 Hiệu trưởng  Phan Thị Mộng Thùy
ptmthuy.mnhsua.nh@khanhhoa.edu.vn
 Phó hiệu trưởng  Nguyễn Thị Kim Thoa
01666.278.829
 ntkthoa.mnhsua.nh@khanhhoa.edu.vn
 Admin