Tổ chuyên môn 5 -6 tuổi năm học 2014-2015

          - Tổng số lớp: 3 

               - Tổng số trẻ: 117

 - Tổng số giáo viên: 6 

 - Tổ phó : Cô Võ Thị Thu Thủy

 

Stt

Họ và tên giáo viên

Năm

sinh

Trình độ

 chính trị

Trình độ

chuyên môn

Trình độ tin học

1

Võ Thị Thu Thủy

1987

Đảng viên

CĐSPMN

C. chỉ A

2

Lê Thị Ngọc Kiều

1982

 

CĐSPMN

C. chỉ A

3

Nguyễn Thị Hoài Giang

1979

Đảng viên

CĐSPMN

C. chỉ A

4

Mai Vũ Linh

1986

 

ĐHSPMN

C. chỉ A

5

Nguyễn Thị Thu Thảo

1985

Đảng viên 

ĐHSPMN

C. chỉ A

6

Nguyễn Thị Lệ

1965

 

CĐSPMN

C. chỉ A

 

- Các thành viên trong tổ thực hiện tốt các cuộc vận động và Đề án phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, tạo mọi điều kiện tốt cho trẻ 5 tuổi trên địa bàn được đến trường để chuẩn bị tốt về mọi lĩnh vực và mạnh dạn tự tin bước vào lớp 1 phổ thông; thực hiện các quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi;

- Giáo viên có kiến thức chuyên môn vững vàng, có nhiều khả năng sáng tạo, luôn lấy trẻ làm trung tâm, chú trọng đến các hoạt động gần gũi trong cuộc sống giúp trẻ trải nghiệm để được “học mà chơi, chơi mà học”, phát triển khả năng, sự sáng tạo của từng trẻ, phát hiện ý tưởng trong mỗi hoạt động, tự thảo luận nhóm, suy nghĩ và giải quyết vấn đề, có cảm xúc với các nhân vật, những sự kiện xảy ra hàng ngày, nuôi dưỡng tâm hồn trẻ bằng tất cả sự tôn trọng yêu thương của người mẹ thứ hai. Mỗi ngày trẻ được tham gia các phần mềm học mà chơi, chơi mà học như phần mềm Kidmarts, quả táo màu nhiệm, làm quen các thao tác cơ bản trên máy tính giúp trẻ năng động sáng tạo hơn trong các hoạt động. Giáo viên tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm về các nội dung: Tổ chức các trò chơi dân gian, lấy trẻ làm trung tâm, phát huy tính tích cực vận động cho trẻ;

- Năm 2014 -2015 thực hiện chuyên đề nhằm mục tiêu chung là giáo dục phát triển vận động giúp cơ thể trẻ phát triển toàn diện, các thành viên trong tổ phối hợp với nhau làm các đồ chơi phát triển vận động và tổ chức cho trẻ tham gia các ngày hội: Ngày hội bé đến trường, vui hội trăng rằm, cô giáo là mẹ hiền, bé vui giáng sinh, múa hát mừng xuân, em yêu chú bộ đội…Tổ chức các phong trào thi đua: Trò chơi dân gian, bé khéo tay, bé hát dân ca, kể chuyện sáng tạo, hội khỏe măng non đạt kết quả cao;

* Tham gia các phong trào thi đua:

  * Đối với trẻ:

- Thi năng khiếu tạo hình: trẻ đạt giải     

- Thi kể chuyện               :  trẻ đạt giải

  - Thi trò chơi dân gian    :  lớp đạt giải

  - Hội khỏe măng non cấp trường: 

      * Giải nhất: lớn 2

      * Giải nhì: lớn 3   

      * Giải ba: lớn 1

  - Trò chơi dân gian và bé hát dân ca: lớp đạt gải

  * Đối với cô:

  - Thi giáo viên dạy giỏi :  4 tốt đạt 66,7% -  2 khá đạt 33,3%

-         Thi đồ dùng đồ chơi tự tạo: 

       * Giải nhất: Lớp lớn 2                                         

       * Giải nhì  : Lớp lớn 3 

       * Giải ba   : Lớp lớn 1

  - Tham gia các hoạt động chuyên môn: Kiểm tra chuyên đề, dự giờ dạy tốt, dự thao giảng, dự giờ chéo, dự đột xuất – Tổng cộng 27 hoạt động.

- Tổ mẫu giáo 5 tuổi là tổ nồng cốt của nhà trường, mỗi năm đều có 1 chiến sĩ thi đua cơ sở và 100% cá nhân đạt lao động tiên tiến và luôn đi đầu trong các phong trào thi đua của trường.

Comments