Chuyên môn‎ > ‎

Kế hoạch

KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017– 2018

A. NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN

I. Đặc điểm tình hình

   Trường Mầm non Hoa Sữa tọa lạc tại tổ dân phố 1, phường Ninh Hiệp, quản lý trẻ từ 0-5 tuổi từ tổ dân phố 1-5, đa số cha mẹ trẻ sống bằng nghề kinh doanh buôn bán và thành phần nhỏ là viên chức nhà nước.

- Tổng số hộ dân       : 1538 (tổ dân phố 1-5)

- Tổng số nhân khẩu : 7593 (tổ dân phố 1-5)

- Tổng số hộ nghèo   :     34

1. Tình hình trẻ trong độ tuổi

 

TT

Tổ

dân phố

Số trẻ điều tra

Số trẻ ra lớp

TS

1t

2t

3t

4t

5t

TS

1t

2t

3t

4t

5t

1

1

166

19

26

31

45

45

120

3

15

25

32

45

2

2

80

12

13

15

20

20

63

1

13

13

16

20

3

3

122

16

20

27

26

33

90

4

15

20

18

33

4

4

95

22

13

16

25

19

62

1

12

11

19

19

5

5

53

8

6

11

16

12

43

2

4

12

13

12

T. cộng

516

77

78

100

132

129

378

11

59

81

98

129

 

155

361

 

70

308

Tỷ lệ

 

45.2%

85.32%

  

    -Trẻ 0-2 tuổi:   70/155 - Đạt 45.2%

    -Trẻ 3-5 tuổi: 308/361 - Đạt 85.3 %

    -Trẻ 5 tuổi   :    129/129  - Đạt 100 % 

2. Số lớp – Số trẻ

   - Lớp nhà trẻ          : 1 lớp –   31 trẻ

   - Lớp MG 3 tuổi     : 1 lớp –   34 trẻ

   - Lớp MG 4 tuổi     : 2 lớp –   69 trẻ

   - Lớp MG 5 tuổi     : 3 lớp –   98 trẻ

  Tổng cộng: 7 lớp – 232 trẻ.

II.Tình hình nhà trường

1.Tình trạng sức khoẻ đầu năm của trẻ

 

Tổng số

Cân nặng

Chiều cao

Bình thường

SDD vừa

SDD nặng

Cân nặng cao

Bép phì

Bình

thường

Thấp còi

độ 1

Thấp còi

độ 2

Cao hơn  tuổi

232

197

14

2

7

12

219

12

1

0

Tỷ lệ %

84.9

6

0.9

3

5.2

94.4

5.2

0.4

0

 

 

6.9 %

 

 

 

5.6%

 

 

2. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên

 

Đội ngũ

Trình độ

Chính trị

TS

QL

GV

NV

Đại học

Cao đẳng

 

Trung

Cấp

Chưa ĐT

Đoàn viên

Đảng viên

28

2

15

11

6

10

4

8

8

14

 

3. Cơ sở vật chất                      

 

Phòng học

Phòng làm việc

Lớp có các công trình phụ

Nhà bếp

Nhà

vệ sinh

Nguồn nước

Tường rào

Sân chơi

7

6

1

7

7

1

2

 

B. NỘI DUNG KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2017 - 2018

Thực hiện công văn số 641/PGDĐT-MN ngày 28 tháng 9 năm 2017 của Phòng Giáo dục & Đào tạo về việc “Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2017-2018”, trường Mầm non Hoa Sữa tập trung phấn đấu thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017 - 2018 với những nội dung sau:

1. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và phong trào thi đua

            Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các hoạt động thực tế thường xuyên trong đơn vị. Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”

            Mỗi cán bộ, giáo viên nhân viên đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm cuối năm, tổ chức cho CBGVNV học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua các mẫu chuyện kể về Bác trong cuộc họp hội đồng sư phạm, rút ra ý nghĩa câu chuyện cần học tập, đưa vào tiêu chí thi đua để mỗi CBGVNV phấn đấu học tập rèn luyện;

 Thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” nhằm rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp, tư cách đạo đức nhà giáo, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đổi mới phương pháp quản lý, dạy học bằng các nội dung thiết thực, sát thực tế của trường:

+ Thay đổi hình thức sinh hoạt chuyên môn, phát huy khả năng tự học và sáng tạo của giáo viên trong học tập nội dung bồi dưỡng thường xuyên;

+ Mỗi cá nhân đăng ký là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo gắn với  phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”, trung thực trong công tác, đoàn kết với đồng nghiệp, yêu thương chăm sóc trẻ, có ý thức nâng cao trình độ chuyên môn, khuyến khích tạo điều kiện giáo viên, cán bộ quản lý tham gia các lớp đại học, cao đẳng, lớp quản lý và các lớp nâng cao trình độ chính trị;

            Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phối hợp với các ban ngành đoàn thể, lực lượng cha mẹ trẻ, huy động sự tham gia đóng góp của các mạnh thường quân và cha mẹ trẻ để tiếp tục xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp:

+ Xây “góc” thư viện cho bé, sữa chữa nâng cấp khu chơi khám phá, vườn cổ tích và khu phát triển vận động cho trẻ; thường xuyên kiểm tra đồ chơi ngoài trời đảm bảo an toàn, đẹp và thân thiện để “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”;

+ Xây dựng mối quan hệ ứng xử thân thiện giữa các thành viên trong nhà trường, giữa nhà trường và cha mẹ trẻ bằng các nội dung cụ thể: xây dựng quy chế dân chủ trường học, quy tắc ứng xử, nội quy tiếp công dân và triển khai đến từng bộ phận, cá nhân trong đơn vị, truyên truyền với phụ huynh qua bảng truyên truyền, qua loa phát thanh trong giờ đón, trả trẻ;

+ Đưa các nội dung giáo dục văn hoá truyền thống của địa phương lồng ghép vào các hoạt động giáo dục của nội dung giáo dục từng chủ đề; tổ chức các hoạt động tham quan, dã ngoại như tham quan nhà truyền thống, di tích lịch sử, du lịch, đi dã ngoại, phù hợp với điều kiện cụ thể của nhà trường, địa phương tạo điều kiện cho trẻ được tiếp xúc với môi trường thế giới xung quanh, rèn kỹ năng sống cho trẻ, đạt được mục tiêu giáo dục phát triển khả năng thích tìm tòi khám phá ở trẻ;

+ Đảm bảo 100% lớp có nhà vệ sinh khép kín, sạch sẽ, an toàn, có đủ nước sạch cho trẻ sử dụng;

+ Mỗi cá nhân đăng ký nội dung “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” phù hợp với nội dung công việc và gắn với tiêu chí thi đua hàng tháng, mỗi học kỳ và cuối năm học;

100% CBGVNV đăng ký và thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua đạt hiệu quả.

2. Phát triển mạng lưới trường lớp; tăng tỷ lệ huy động trẻ

            Không ngừng nâng cao chất lượng, duy trì, phát triển số lượng, chất lượng; khuyến khích và phát triển mạnh ở các nhóm lớp tư thục trường quản lý. Bắt đầu năm học 2017-2018 ưu tiên huy động trẻ độ tuổi 25 – 36 tháng tuổi ra lớp; cụ thể:

- Số lớp: 7 lớp ( 01 nhóm 25-36 tháng tuổi; 1 lớp 3 tuổi, 2 lớp 4 tuổi, 3 lớp 5 tuổi)

- Số trẻ: 232 trẻ/7 lớp (đúng và đủ số lượng theo TT06/BGDĐT)

Đẩy mạnh phát triển giáo dục mầm non ở các nhóm lớp tư thục đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ; duy trì nâng cao chất lượng giáo dục mầm non thu hút sự quan tâm của nhân dân đưa trẻ đến trường.  Duy trì và tạo điều kiện cho các nhóm, lớp tư thục hoạt động:  6 nhóm, lớp tư thục; số trẻ: 89 trẻ/6 nhóm, lớp;

Phát triển quy mô trường, lớp của đơn vị cho phù hợp tình hình thực tiễn, tạo mọi  điều kiện thuận lợi cho nhân dân đưa con đến trường, đảm bảo  đạt được các tiêu chuẩn, yêu cầu về trường đạt chuẩn chất lượng, chuẩn quốc gia;

Thực hiện tỷ lệ huy động của từng địa phương trẻ nhà trẻ ít nhất 20% và trẻ mẫu giáo 3 – 5 tuổi  ít nhất 75%. Tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo 5 tuổi đạt 100%  đạt tiêu chuẩn Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi.

3. Củng cố, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi

Triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 của Chính phủ về Phổ cập giáo dục, xoá mù chữ, Thông tư số 07/2016/TT-BGDĐT ngày 22/3/2016 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Quy định về Điều kiện bảo đảm và nội dung, quy trình, thủ tục kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ đến từng cán bộ, giáo viên, nhân viên;

Tập trung ưu tiên nguồn lực để duy trì, nâng cao chất lượng PCGDMNTNT của phường; phối hợp với 4 trường trong phường, thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, công nhận duy trì kết quả PCGDMNTNT theo thủ tục hành chính về lĩnh vực giáo dục và đào tạo do UBND thị xã quy định;

Phối hợp với chính quyền địa phương, với các trường trong thị xã để điều tra, rà soát trẻ 5 tuổi trên địa bàn, đến nhà vận động phụ huynh đưa trẻ 5 tuổi ra lớp; hổ trợ đối với những trẻ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, ngoài việc thực hiện miễn giảm học phí và các chính sách khác, nhà trường còn tham mưu với các công ty bảo hiểm miễn giảm tiền mua bảo hiểm thân thể học sinh đối với những trẻ thuộc diện hộ nghèo. Đảm bảo 100% trẻ 5 tuổi từ tổ 1->tổ 5 trường quản lý ra lớp;

+Vận động hội cha mẹ trẻ hỗ trợ quỹ khuyến học để giúp đỡ trẻ có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi cha mẹ;  tham mưu Hội chữ thập đỏ phường Ninh Hiệp hỗ trợ gạo, mì ăn liền, 3 thẻ bảo hiểm  thân thể  (mỗi thẻ trị giá 100.000đ) cho các cháu; tiếp tục tặng quà cho trẻ trong dịp Tết Nguyên Đán 2018;

+ Phân công trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên phụ trách truy cập, xử lý số liệu, thực hiện báo cáo, khai thác dữ liệu PCGDMNTNT trên hệ thống phần mềm phổ cập một các hiệu quả;

       + Tiếp tục huy động 100% trẻ 5 tuổi ra lớp; phấn đấu hoàn thành 3 tiêu chuẩn: tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, tiêu chuẩn về giáo viên và tiêu chuẩn về trẻ em, phấn đấu đạt chuẩn Phổ cập GDMNTNT năm 2018;

+ Tăng cường đảm bảo nguồn lực, điều kiện phổ cập theo quy định: Huy động nhiều nguồn lực tiếp tục mua sắm bổ sung trang thiết bị tối thiểu theo quy định của Thông tư 02/2010/TT-BGDĐT cho 4 lớp 2,3,4 tuổi và lớp 5 tuổi, đảm bảo 100% lớp có đủ đồ dùng đồ chơi theo quy định;

+ Thực hiện nghiêm túc việc tự kiểm tra và đề nghị kiểm tra công nhận đơn vị đạt chuẩn Phổ cập GDMNTENT đúng theo quy định.

4. Nâng cao chất lượng hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ

a) Đổi mới hoạt động chăm sóc,  giáo dục,  nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non

Tạo điều kiện, quán triệt 100% cán bộ quản lý và giáo viên tham gia nghiêm túc các lớp bồi dưỡng công tác chuyên môn hè do sở, phòng giáo dục tổ chức về nội dung sửa đổi, bổ sung của Chương trình GDMN kèm theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT, trang bị đủ tài liệu hướng dẫn thực hiện Chương trình, tập huấn, hỗ trợ giáo viên tổ chức thực hiện tốt Chương trình GDMN sau chỉnh sửa;         

Tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn tại trường có chất lượng, chú trọng nội dung sửa đổi, bổ sung của Chương trình GDMN kèm theo Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT;

         Bồi dưỡng cho giáo viên đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm, vận dụng phương pháp dạy học tích cực để thiết kế các hoạt động, tạo môi trường giáo dục thân thiện tích cực trong mỗi lớp học, tạo cơ hội cho trẻ chủ động tham gia các hoạt động, giao tiếp – tương tác với bạn, với mọi người xung quanh bằng các hoạt động cụ thể: tổ chức các trò chơi dân gian, các hoạt động lễ hội, các hội thi trong năm: “Thi tài năng”, “Cô giáo là mẹ hiền”, tham gia các ngày hội ngày lễ: Bé đến trường, vui hội trăng rằm, cô giáo mẹ hiền, ngày hội Tết Nguyên Đán, ngày hội thể dục thể thao ....và tham quan di tích lịch sử Lăng Bà Vú, nhà tưởng niệm Bác Hồ, Đình Mỹ Hiệp, giao lưu với chú bộ đội, với các nghề ở địa phương, với cô giáo lớp 1, với các bạn trường mầm non 2/9, giao lưu giữa các khối lớp trong trường... để trẻ được tiếp xúc với thế giới xung quanh, mạnh dạn tự tin trong giao tiếp nhằm đạt mục tiêu chương trình GDMN.

Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục hình thành và phát triển kỹ năng sống phù hợp với từng độ tuổi, với yêu cầu của xã hội, tổ chức thực hiện xuyên suốt các chủ đề trong năm học, lồng ghép các hoạt động trong ngày, mọi lúc mọi nơi, tận dụng các tình huống thực một cách nhẹ nhàng phù hợp để tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ: thói quen vệ sinh cá nhân, kỹ năng hợp tác, giao tiếp, lắng nghe và trả lời, bày tỏ cảm xúc bản thân, quan tâm và thân thiện với mọi người xung quanh, chơi hòa thuận, chia sẻ, chờ đến lượt, thảo luận nhóm, tự lực...hình thành những kỹ năng, thái độ, hành vi ứng xử lịch sự, hành vi đúng đối với môi trường, thói quen tiết kiệm điện, nước ở trường và trong gia đình, thực hiện đúng các quy định đơn giản về an toàn giao thông… nhằm giúp trẻ sống thân thiện với mọi người, với môi trường, bước đầu biết thực hiện đúng luật và biết tự bảo vệ bản thân trong những trường hợp khẩn cấp

Xây dựng góc “thư viện” thân thiện trong  đơn vị; các loại tranh, ảnh, sách,  họa báo, truyện tranh, các tạp chí phù hợp trẻ được học tập, đọc nhiều loại sách, tranh truyện khác nhau, huy động đóng góp sách, tranh, truyện từ phụ huynh, mạnh thường quân, nhà trường đầu tư mua bổ sung sách, truyện tranh từ các nguồn kinh phí; có các kệ, giá sách; có chỗ ngồi đọc, xem tranh ảnh…bố trí đẹp, hài hòa  phù hợp thể hiện sự gần gũi thân thiện học sinh và phụ huynh; bố trí các đệm ngồi bằng các lốp xe cũ, tạo các lọ đựng sách, truyện tranh gây sự tò mò, hấp dẫn "đọc" sách, truyện đối với trẻ.

Tổ chức tuyên tuyền, tư vấn cho các bậc phụ huynh lựa chọn sách truyện và dành thời gian đọc sách cho con tại gia đình;

Triển khai thực hiện có hiệu quả công văn số 323/SGDĐT-GDMN ngày 28/02/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc Hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 – 2020;  Xây dựng thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” giai đoạn 2016 – 2020;  thực hiện áp dụng Bộ tiêu chí thực hành quan điểm lấy trẻ làm trung tâm trong  việc “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” có hiệu quả;

Tập trung xây dựng môi trường giáo dục để tổ chức các hoạt động giáo dục cho trẻ theo quan điểm giáo dục “lấy trẻ làm trung tâm”. Bố trí  sân vườn trường đáp ứng yêu cầu cho trẻ được hoạt động khám phá, tìm tòi, trải nghiệm và sáng tạo theo phương châm “học bằng chơi, chơi mà học” phù hợp với lứa tuổi; môi trường giáo dục  cho trẻ, phát huy sự sáng tạo, linh hoạt, năng động thể hiện qua môi trường trong và ngoài lớp học; tạo kiện cho trẻ giao tiếp phát triển ngôn ngữ ở mọi lúc mọi nơi, môi trường chữ viết; tranh ảnh, chữ cái, các bài thơ, ca dao, đồng dao, các bài vè, chuyện kể, câu tục ngữ, câu châm ngôn…;

Tham gia cuộc thi “ Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non” cấp thị xã; Tổ chức sơ kết, rút kinh nghiệm 02 năm triển khai thực hiện chuyên đề;

Tiếp tục thực hiện Đề án “Phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học giai đoạn 2016 – 2020, định hướng đến 2025” trong nhà trường;

Trường, lớp đảm bảo có khu phát triển vận động; tiếp tục đầu tư cải tạo môi trường, sân tập luyện, bãi chơi tập vận động, phát huy chức năng, tác dụng  các đồ chơi  ngoài trời để tăng cường khả năng vận động rèn luyện thể lực cho trẻ;

Đảm bảo 100% giáo viên được bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng về giáo dục phát triển thể chất cho trẻ em; nhân rộng điển hình các tập thể tổ và cá nhân thực hiện tốt chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non” cho toàn giáo viên học tập;

Tăng cường tìm kiếm các nguyên vật liệu phế phẩm địa phương để làm thêm các đồ chơi cho trẻ vận động; giáo viên tăng cường tổ chức các hoạt động  phát triển vận động “mới” như: dạo chơi ngoài trời, giờ thể dục, ngày hội thể thao của lớp, trường…

  Phối hợp chặt chẽ giữa gia đình và nhà trường  nhằm nâng cao hiệu quả việc phổ biến kiếm thức chăm sóc, giáo dục trẻ tại gia đình và cộng đồng;

Tiếp tục triển khai cho trẻ làm quen ngoại ngữ trong nhà trường; cho trẻ làm quen với ngoại ngữ, đảm bảo nội dung, phương pháp, hình thức phù hợp với trẻ mầm non và đảm bảo chất lượng do Sở Giáo dục và Đào tạo thẩm định; tạo môi trường bằng các hình ảnh và tiếng anh trong lớp và trong sân trường để trẻ làm quen và học tập; yêu cầu mỗi trẻ học phụ huynh nên mua sách bài tập để trẻ học tập và rèn luyện tại gia đình;

Nhà trường luôn đảm bảo Quyền trẻ em trong nhà trường; thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách của trung ương và địa phương đối với trẻ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ khuyết tật (nếu có). Thực hiện tốt công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin giúp cho mọi người và cộng đồng nâng cao nhận thức và trách nhiệm trong việc bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, giúp trẻ có cơ hội thực hiện các quyền của trẻ em và hòa nhập cộng đồng;

Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn theo dõi, đánh giá sự phát triển của trẻ làm cơ sở cho việc xây dựng và kịp thời điều chỉnh kế hoạch giáo dục phù hợp với sự phát triển của trẻ, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Tiếp tục hướng dẫn sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi theo quy định tại Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT ngày 22/7/2010, đảm bảo đúng mục đích hỗ trợ thực hiện Chương trình GDMN sau chỉnh sửa, nâng cao chất lượng chăm sóc, giáo dục, chuẩn bị tâm thế cho trẻ em 5 tuổi vào lớp 1.

b) Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ

Thực hiện nghiêm túc Nghị định số 80/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ Quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường; thực hiện nghiêm túc nội dung Chỉ thị số 505/CT-BGDĐT ngày 20/2/2017 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các giải pháp đảm bảo an toàn trong nhà trường. Xây dựng môi trường giáo dục thân thiện, đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ trong nhà trường;

100% CBQL, GV luôn có ý thức nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác đảm bảo an toàn cho trẻ. 100% trường, lớp đảm bảo xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện, môi trường “học bằng chơi” cho trẻ tại trường, lớp mầm non đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ; nhà trường đề ra nội quy, quy chế thực hiện trách nhiệm từng cá nhân trong tập thể CBGVNV;

100% CBGVNV thực hiện nghiêm túc Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích trong cơ sở GDMN; nhà trường tổ chức đánh giá việc thực hiện Thông tư  13/2010/TT-BGDĐT trên cơ sở thực trạng xây dựng kế hoạch thực hiện đạt yêu cầu theo thông tư quy định; 100% trường học được cấp giấy Chứng nhận “trường học an toàn, phòng tránh tai nạn thương tích” năm học 2017 – 2018;

Tổ chức tổng kết đánh giá việc thực hiện Thông tư 13/2010/TT-BGDĐT trên cơ sở thực trạng xây dựng kế hoạch thực hiện đạt yêu cầu theo thông tư quy định;             100% CBQL,GVNV được tập huấn kiến thức phòng tránh tai nạn thương tích cho trẻ, tăng cường công tác tuyên truyền đến các bậc phụ huynh và tổ chức đăng ký cam kết trách nhiệm thực hiện;

Tổ chức kiểm tra định kỳ (2 lần/năm) các điều kiện CSVC, trang thiết bị, đồ dùng, đồ chơi, kịp thời phát hiện những vật dụng, ổ pích cấm điện, ĐDĐC ngoài trời lâu năm có nguy cơ gây mất an toàn cần khắc phục ngay để đảm bảo an toàn cho trẻ khi tham gia các hoạt động ở trường, lớp mầm non.

c) Nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng và chăm sóc trẻ

Công tác chăm sóc sức khoẻ và nuôi dưỡng trẻ luôn được chú trọng hàng đầu. Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức bán trú vào đầu năm học, ký hợp đồng thực phẩm với cơ sở có uy tín và chịu trách nhiệm về an toàn vệ sinh thực phẩm cho đơn vị;

 Xây dựng chế độ ăn cân đối, đa dạng, hợp lý, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng khuyến nghị theo quy định tại Thông tư số 28/2016/TT-BGDĐT ngày 30/12/2016 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xây dựng thực đơn cho trẻ nhà trường luôn chú trọng, đảm bảo các tiêu chuẩn tối thiểu là đủ năng lượng và đảm bảo sự cân đối giữa các chất sinh năng lượng của thực đơn;

Xây dựng thực đơn hàng tuần, thực phẩm phù hợp theo mùa phù hợp địa phương, kiểm tra chặc chẽ nguồn cung cấp thực phẩm, có hợp đồng trách nhiệm, nhà trường tổ chức bán trú thực hiện phần mềm dinh dưỡng;

Kiểm tra chặt chẽ xuất ăn của trẻ từ khâu tiếp nhận thực phẩm → sơ chế → chế biến → cho trẻ ăn. Hàng ngày đảm bảo trẻ ăn hết xuất đủ năng lượng, định lượng, chú ý cho trẻ uống nước ép củ quả, sữa đậu nành, sữa, chuối và các loại trái cây …hạn chế cho ăn bánh quy;

Thực hiện nghiêm túc công khai thực đơn, tiền chợ hàng ngày, công khai giá trị dinh dưỡng được chiết suất trong phần mềm dinh dưỡng niêm yết nơi bảng công khai để phụ huynh dễ nhìn thấy;

Nhà trường thực hiện nghiêm túc hồ sơ quản lý bếp ăn, thực hiện đúng nguyên tắc quản lý tài chánh về thu  chi tại các bếp ăn theo quy định;

Thành lập ban kiểm tra dinh dưỡng phối hợp với ban thanh tra nhân dân giám sát chặt chẽ chất lượng bữa ăn, đảm bảo trẻ ăn đủ, đúng định lượng; chú trọng cho trẻ uống các loại nước ép củ quả, sữa đậu nành, nấu các loại nước mát vào mùa nóng; mỗi cấp dưỡng thực hiện 1 buổi nấu ăn tốt/tháng;

Trẻ được ăn bán trú 100% tại trường (232/232 trẻ);

            Thực hiện tốt công tác y tế trường học theo quy định tại Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12/5/2016 quy định về công tác y tế trường học. Đảm bảo 100% trẻ đến trường được kiểm tra sức khỏe và đánh giá tình trạng dinh dưỡng bằng biểu đồ tăng trưởng của Tổ chức Y tế Thế giới. Phối hợp với ngành Y tế, tăng cường các giải pháp giảm tỷ lệ trẻ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân và suy dinh dưỡng thể thấp còi so với đầu năm học; khống chế tỷ lệ trẻ thừa cân béo phì.  Phấn đấu đến cuối năm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân còn 2.6 % (đầu năm 16 trẻ - tỉ lệ: 6.9%, cuối năm giảm 10 trẻ - tỉ lệ: 4.3%) , suy dinh dưỡng thể thấp còi còn 1.7% (đầu năm 13 trẻ - tỉ lệ 5.6% , cuối năm giảm 9 trẻ - tỉ lệ 3.9%), giảm tỷ lệ cân nặng cao hơn tuổi còn 3.9 % (đầu năm 19 trẻ - tỉ lệ 8.2% , cuối năm giảm 10 trẻ - tỉ lệ 4.2% ); phân loại thể lực, sức khỏe, phối hợp với phụ huynh bàn biện pháp nâng cao sức khỏe cho trẻ, thông tin kịp thời với phụ huynh hàng tháng qua sổ bé ngoan, qua trao đổi hàng ngày;

Phối hợp với Trạm Y tế triển khai các biện pháp phòng chống các dịch bệnh cho trẻ em trong các cơ sở GDMN;

 100% lớp tổ chức cho cháu rửa tay bằng xà phòng dưới vòi nước chảy trước khi ăn và sau khi đi VS, HĐG, HĐNT;

Xây dựng môi trường Xanh- sạch- đẹp để đảm bảo vệ sinh MT và đảm bảo SK cho trẻ; không để dịch bệnh lây lan trong trường.

            d) Kiểm định chất lượng giáo dục mầm non và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Trường đã được đánh giá ngoài và công nhận Đạt tiêu chuẩn chất lượng giáo dục cấp độ 3 vào tháng 11/2014. Hàng năm trường tổ chức tự đánh giá và hoàn thiện hồ sơ đánh giá lưu tại trường;

Thực hiện việc sử dụng phần mềm đánh giá chất lượng giáo dục theo quy định;

Thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục của trường một cách nghiêm túc: Thành lập Hội đồng tự đánh giá, xây dựng kế hoạch tự đánh giá, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và thực hiện nội dung, phương pháp đánh giá đúng quy trình;

Giữ vững chất lượng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ I; hoàn thiện đầy đủ hồ sơ trường chuẩn quốc gia để được đánh giá và công nhận lại.

5. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

Tiếp tục rà soát thực trạng và nhu cầu đầu tư xây dựng trường lớp, cơ sở vật chất, ưu tiên các nguồn vốn từ ngân sách và các nguồn thu hợp pháp khác để đầu tư xây dựng đủ phòng học phù hợp với nhu cầu của phụ huynh và thực tế của địa phương, đảm bảo cơ sở vật chất đáp ứng duy trì nâng cao chất lượng Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi;

Chú trọng xây dựng công trình vệ sinh, nguồn nước hợp vệ sinh, đảm bảo điều kiện CSVC để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ ở trường;

Thực hiện công tác rà soát, mua sắm, bổ sung tài liệu, học liệu, đồ dùng, đồ chơi, phần mềm hỗ trợ cho cán bộ quản lý, giáo viên trong công tác lập kế hoạch và xây dựng hồ sơ sổ sách quản lý, đảm bảo điều kiện thực hiện Chương trình GDMN bằng ngân sách nhà nước và các nguồn tài chính hợp pháp khác. Việc lựa chọn, mua sắm tài liệu, học liệu, đồ dùng, đồ chơi cho trẻ và giáo viên thực hiện theo hướng dẫn của Sở GDĐT tại Công văn số 1016/SGDĐT-GDMN ngày 22/5/2017 về việc Hướng dẫn sử dụng tài liệu GDMN phục vụ cho năm học 2017 – 2018;

Quan tâm chỉ đạo việc khai thác, sử dụng hiệu quả môi trường cơ sở vật chất, thiết bị, đồ dùng, đồ chơi hiện có. Đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo từ các nguồn nguyên vật liệu thiên nhiên, phế phẩm tại địa phương để bổ sung thêm nhiều chủng loại, phong phú về đồ chơi, học cụ phục vụ dạy học và vui chơi cho trẻ.

6. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non

Tập huấn 100% cho cán bộ quản lý và giáo viên mầm non về Chương trình GDMN sau chỉnh sửa; triển khai bồi dưỡng kỹ năng thực hành áp dụng mô đun ưu tiên trong tổ chức các hoạt động chăm sóc, giáo dục và thực hiện chuyên đề “Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm” có chất lượng; tiếp tục tập huấn E- Learning 10 mô đun nâng cao; tăng cường bồi dưỡng đạo đức nghề nghiệp, tình thương, trách nhiệm của CBQL, GVMN đối với trẻ.

Thực hiện mục 3, Điều 14, Điều lệ trường Mầm non theo Văn bản số 05/VBHN-BGDĐTĐ ngày 13/02/2014: Tổ chuyên môn sinh hoạt định kỳ ít nhất hai tuần một lần; nhà trường bố trí  nghỉ 01 ngày thứ 6 tuần cuối của  tháng để sinh hoạt chuyên môn nhằm đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn trong các cơ sở GDMN có hiệu quả, trong đó chú trọng tới việc phát triển Chương trình GDMN phù hợp với thực tế, xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm.

 

7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục

Tập trung quản lý chuyên môn, quản lý chất lượng chăm sóc, giáo dục trong các sơ sở GDMN;

Tăng quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm và trách nhiệm giải trình về những vấn đề liên quan đến GDMN theo phân cấp quản lý.

   Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra nội bộ trường học. Tăng cường công tác kiểm tra hỗ trợ CM, kiểm tra thường xuyên và đột xuất, bảo đảm dân chủ, công khai, minh bạch và thực hiện tốt 3 công khai ở đơn vị.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, cải cách hành chính, giảm các hội họp, hội thi không cần thiết.

Thực hiện công tác quản lý, lưu trữ và sử dụng hồ sơ, sổ sách đơn vị, tổ, bộ phận CM đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, theo đúng quy định tại Điều lệ trường mầm non;

Thực hiện việc đánh giá chất lượng chăm sóc, giáo dục trẻ và đánh giá đội ngũ giáo viên thực chất, hiệu quả nhằm phát huy khả năng sáng tạo của giáo viên trong hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ, tránh hình thức và không chạy theo thành tích;

Thực hiện đánh giá sự phát triển của trẻ theo đúng quy định của Chương trình GDMN. Không khảo sát trẻ mẫu giáo 5 tuổi để chuyển tiếp lên tiểu học.

            Thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý tài chính, quy chế dân chủ trong các cơ sở giáo dục mầm non; Tăng cường các biện pháp quản lý cơ sở GDMN ngoài công lập.

Đảm bảo chế độ báo cáo, thống kê định kỳ, thông tin chính xác, kịp thời theo đúng qui định. Tăng cường trao đổi văn bản hành chính điện tử, ứng dụng CNTT vào quản lý văn bản, quản lý hành chính.

8. Thực hiên tốt công tác xã hội hóa

         Chú trọng phát triển mầm non ngoài công lập trên địa bàn xã;

Thường xuyên tổ chức chia sẻ kinh nghiệm hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ mầm non giữa các cơ sở GDMN trong thị xã.

9. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giáo dục mầm non

Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, triển khai đến CBGVNV các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ Giáo dục về đổi mới và phát triển GDMN;

            Trường luôn quán triệt đến CBGVNV công văn số 233/PGDĐT-MN ngày 18/4/2017 của Phòng Giáo dục và Đào tạo V/v Thông báo thu thập bài, ảnh về giáo dục mầm non phục vụ công tác truyền thông;

Trường luôn chủ động trong công tác tuyên truyền về GDMN; chú ý tuyên truyền về vai trò, vị trí của giáo dục mầm non; những chủ trương đổi mới GDMN để tạo sự đồng thuận của xã hội; Xây dựng kế hoạch và thực hiện công tác tuyên truyền theo tháng, theo các chủ đề, chuyên mục trong năm học;

Tăng cường công tác phổ biến và hướng dẫn CBGVNV thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non; phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ và cộng đồng bằng nhiều hình thức phù hợp.

C. CHỈ TIÊU THI ĐUA

1) Nội dung thi đua

1. Về chính trị tư tưởng

-100% CBGVNV chấp hành tốt chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các quy định của ngành, của trường.

100% CBGVNV đăng ký học tập làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh;

- 100% thực hiện tốt các cuộc vận động trong năm học.

- 100% CBGVNV không vi phạm quy chế chuyên môn, không vi phạm đạo đức nhà giáo.

- Ban giám hiệu thực hiện đánh giá chuẩn Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng.

-100% GV thực hiện chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

- 100% CBGVNV ký cam kết đạt tiêu chuẩn đảm bảo ANTT năm 2018.

- 100% CBGVNV ký cam kết xây dựng trường học không khói thuốc lá.

-100% CBGVNV xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình.

-  100% CBGVNV ký cam kết đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, “Đơn vị học tập” năm 2018

2. Số lượng huy động trẻ

Đảm bảo 100% theo chỉ tiêu giao của PGD-ĐT; duy trì sĩ số đến cuối năm 100%. Huy động trẻ 5 tuổi trên địa bàn trường quản lý.

 3. Chất lượng chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục

- Giảm tỉ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi và nhẹ cân đến cuối năm còn dưới 5 %.

- 100% trẻ được đảm bảo an toàn tuyệt đối  về thể chất và tinh thần.

- Bé ngoan cuối năm đạt 80% trở lên; Bé chuyên chăm đạt 95% trở lên;

- 100% các cháu 5 tuổi học đủ chương trình, đủ điều kiện vào lớp 1 Tiểu học; 

- Đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi;

- 100% lớp xây dựng môi trường đáp ứng theo yêu cầu giáo dục mầm non.

4. Xây dựng và bồi dưỡng đội ngũ

- 100% cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia học tập bồi dưỡng thường xuyên, tham gia các lớp bồi dưỡng ngắn hạn đầy đủ và đúng qui định;

- Giáo viên mầm non dạy giỏi đạt 80%, cấp dưỡng giỏi cấp trường đạt 80% trở lên; đạt giáo viên MN dạy giỏi cấp thị xã;

- 100% giáo viên chấp hành tốt nội quy, qui chế chuyên môn, nhà trường;

- Kiểm tra toàn diện, chuyên đề 100% giáo viên, nhân viên được đánh giá khá- tốt trở lên;

- Xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non: Xuất sắc: 8 GV; khá: 7 GV.

5. Cơ sở vật chất thiết bị dạy học

            - 100% các lớp đều được trang bị bổ sung đầy đủ thiết bị, đồ dùng  đồ chơi;

            - Phòng học, phòng làm việc, bàn, ghế tủ và việc trang trí sắp xếp khoa học và sạch đẹp 100%;

            - Cải tạo môi trường hoạt động cho trẻ và xây dựng mội trường đảm bảo xanh - sạch – đẹp;

            - 100% lớp đảm bảo đủ nguồn nước uống, sinh hoạt và đảm bảo vệ sinh chung;

            - Xây dựng quy hoạch khu phát triển vận động với những đồ dùng phong phú, đa đạng: 10 loại đồ chơi trở lên;

            - 100% quản lý an toàn hồ sơ, tài liệu và phòng chống cháy nổ;

            - Đảm bảo tuyệt đối không để xảy ra mất cắp tài sản của nhà trường.

6. Ứng dụng công nghệ thông tin

- Mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên thường xuyên sử dụng hộp thư điện tử cá nhân có hiệu quả;

- Áp dụng tốt công nghệ thông tin trong giảng dạy và  quản lý đạt hiệu quả;

- Quản lý trường trường học bằng các phần mềm của ngành quy định.

7. Công tác quản lý

            - 100% trường, bộ phận, tổ, cá nhân xây dựng tốt kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học, tháng, tuần phù hợp và thiết thực;

            - Có đủ hồ sơ về quản lý chuyên môn, hoạt động giảng dạy của giáo viên và tổ chức chuyên đề;

            - Tổ chức và quản lý tốt hoạt động bán trú, chăm sóc sức khỏe, phòng tránh tai nạn  thương tích, đảm bảo tuyệt đối an toàn vệ sinh thực phẩm;

            - Quản lý tốt hoạt động tài chính, hành chính: Quản lý thu chi đúng nguyên tắc tài chính, lưu trữ đầy đủ hồ sơ;

            - Thực hiện thông tin 2 chiều kịp thời và chính xác;

            - Thực hiện công tác kiểm tra nội bộ trường học đúng qui định.

8. Xây dựng đơn vị vững mạnh

2) Chỉ tiêu phấn đấu

   - Đơn vị trường đạt “Tập thể lao động xuất sắc”; Trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”, “Đơn vị học tập” năm 2018.

  -  03 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở

  - 04 cá nhân được UBND thị xã khen

  -  100 % CBGVNV đạt lao động tiên tiến.

 

             Trên đây kế hoạch nhiệm vụ năm học 2017-2018 của trường Mầm non Hoa Sữa. Với tinh thần nổ lực phấn đấu của tập thể sư phạm nhà trường, rất mong được sự quan tâm của cấp lãnh đạo PGD&ĐT, chính quyền địa phương, các ban ngành, đoàn thể và quý phụ huynh học sinh tạo điều kiện cho nhà trường hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học mới theo kế hoạch đã đề ra./.

 

 

 

   Nơi nhận:                                                                               HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD-ĐT;

- UBND P.Ninh Hiệp;

- Các bộ phận của trường;

- Lưu: VT.                  

         Phan Thị Mộng Thùy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG

Thời gian

 

Nội dung công việc

Ghi chú

Tháng

9.2017

-Tổ chức “Ngày hội đến trường của Bé”;

- Báo cáo tình hình đầu năm học 2017-2018

- Tổ chức cân đo trẻ lần 1

- Tổ chức khám sức khỏe trẻ lần 1

- Tổ chức họp cha mẹ trẻ đầu năm

- Tham dự Hội nghị hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2017-2018

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2017-2018

- Đối chiếu tình hình điều tra, huy động trẻ ra lớp

- Báo cáo số liệu thống kê đầu năm, báo cáo Emis, Pmis

- Xây dựng kế hoạch giáo dục năm học các độ tuổi

-Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên

- Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm 2017 – 2018

- Báo cáo tình hình đầu năm học.

 

 

Tháng 10.2017

 

 - Tổ chức vui hội trung thu cho trẻ;

- Chuẩn bị tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức;

- Dự Hội nghị triển khai thi đua khen thưởng năm học 2017-2018.

- Tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức

- Kiểm tra tài sản đầu năm

- Kiểm tra chuyên đề dạy học 1 giáo viên

- Dự giờ dạy tốt, nấu ăn tốt

- Làm hồ sơ công nhận lại trường mầm non chuẩn quốc gia

- Họp ban chấp hành cha mẹ trẻ .

 

 

Tháng 11.2017

 

- Tổ chức ngày Hội “Cô giáo là mẹ hiền”

- Tổ chức ngày nhà giáo Việt Nam 20.11

- Kiểm tra  chuyên đề dạy và học 1 giáo viên

- Kiểm tra công tác chăm sóc 1 lớp

- Kiểm tra kế hoạch hoạt động tổ MG

- Hoàn thiện HSSS toàn trường và chuẩn bị đón đoàn kiểm tra của PGD&ĐT.

- Đón đoàn  kiểm tra, hỗ trợ việc thực hiện Chương trình GDMN sau chỉnh sửa tại thị xã Ninh Hòa.

 

 

Tháng 12.2017

-  Báo cáo số liệu GDMN học kỳ I;

 - Tổ chức hội thi “Giáo viên dạy giỏi, cấp dưỡng giỏi” cấp trường

- Tổ chức cân đo cho trẻ;

- Báo cáo công tác kiểm tra nội bộ học kỳ I;

- Kiểm tra công tác chăm sóc 1 lớp

- Tổ chức hội thi đồ dùng đồ chơi tự tạo cấp trường

- Chuẩn bị hồ sơ phổ cập đón đoàn kiểm tra công nhận đạt phổ cập GDMNTNT năm 2017.

- Tổ chức học tập nội dung BDTX.

- Các lớp tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 22/12.

- Tổ chức trẻ tham quan trường 2/9 và giao lưu với các chú bộ đội nhân ngày 22/12.

 

 

Tháng 01.2018

- Tổ chức và báo cáo sơ kết học kỳ 1

- Tham gia hội thi giáo viên dạy giỏi cấp thị xã;

- Tham gia họp tổ nghiệp vụ thị xã;

- Kiểm tra việc thực hiện chương trình GDMN sau chỉnh sửa, kiểm tra công tác bồi dưỡng thường xuyên .

- Kiểm tra  chuyên đề dạy và học 1 giáo viên

- Tổ chức học tập nội dung BDTX

- Bé thi tài năng.

- Tổ chức hội thi Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non” cấp trường.

 

 

Tháng 02.2018

- Tổ chức thao giảng chuyên đề Làm quen với toán

- Tổ chức các cháu giao lưu giữa các trường làm quen tiếng Anh  

- Tổ chức các hoạt động múa hát mừng xuân 2018

- Thi gói bánh tét, bánh chưng

- Kiểm tra vệ sinh trường, lớp trước và sau tết.

- Nghỉ Tết Nguyên Đán.

 

 

Tháng 3.2018

 

- Tham gia Hội thi “ Xây dựng trường mầm non lấy trẻ làm trung tâm trong các cơ sở giáo dục mầm non” cấp thị xã;

- Tổ chức ngày hội của bà và mẹ;

- Kiểm tra  chuyên đề dạy và học 1 giáo viên ;

- Tổng hợp thu thập bài, ảnh về giáo dục mầm non phục vụ công tác truyền thông của các trường nộp về phòng GDĐT;

- Hoàn thiện hồ sơ sở GD kiểm tra đánh giá công nhận lại trường chuẩn quốc gia;

- Kiểm tra chuyên đề chuyên đề Làm quen với toán;

- Tổ chức thao giảng chuyên đề giáo dục kỹ năng sống;

- Tổ chức cân đo trẻ lần 3;

- Hướng dẫn sinh viên trường CĐSPTW Nha trang thực tập;

- Hoàn thành hồ sơ phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi năm 2018;

- Tổ chức học tập trung nội dung BDTX;

- Tổ chức tham quan di tích lăng Bà Vú, đình Mỹ Hiệp, nhà tưởng niệm Bác Hồ.

 

 

Tháng 4.2018

 

- Kiểm tra kế hoạch hoạt động của tổ;

- Kiểm tra  chuyên đề dạy và học 1 giáo viên ;

- Kiểm tra chuyên đề chuyên đề giáo dục kỹ năng sống;

- Tổng kết các số liệu toàn trường báo cáo;

- Tham gia hội nghị sơ kết 01 năm thực hiện Chương trình GDMN sau chỉnh sửa;

- Tổ chức ngày hội thể dục thể thao cấp trường;                 

- Hướng dẫn sinh viên trường CĐSPTW Nha trang thực tập.

 

 

Tháng 5.2018

 

- Thực hiện công tác kiểm tra công nhận phường đạt chuẩn phổ cập trẻ 5 tuổi năm 2017;

- Tổ chức cho trẻ tham quan trường tiểu học;

- Báo cáo tổng kết năm học;

- Báo cáo công tác kiểm tra nội bộ;

- Đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp GVMN;

- Đánh giá cán bộ, viên chức, đánh giá giáo viên;

- Đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, PHiệu trưởng, giáo viên;

- Tổ chức tổng kết năm học và lễ ra trường cho trẻ 5 tuổi;

- Hoàn thành hồ sơ thi đua;

- Cân đo trẻ lần 4;

- Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động hè 2017;

- Kiểm tra tài sản.

 

 

     Tháng

6. 7. 8.2018

- Tổ chức hoạt động hè 2018;

- Kiểm tra công tác hè;

- Kiểm tra tài sản cuối năm;
- Điều tra trẻ trong độ tuổi mầm non;

- Chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2018-2019;

- Làm đồ dùng dạy học và đồ chơi chuẩn bị cho năm học mới;

- Hoàn thành hồ sơ PCGDMN đón đoàn kiểm tra của SGD kiểm tra công nhận chuẩn phổ cập MN trẻ 5 tuổi năm 2018;

- Tham gia học bồi dưỡng nghiệp vụ hè do Sở, Phòng GD&ĐT tổ chức.

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận:                                                                          HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD-ĐT;                                                               

- Đảng ủy, UBND phường;

- CĐCS MN Hoa Sữa;

- Lưu VT.

                                                                                     Phan Thị Mộng Thùy