Chuyên môn‎ > ‎

Kế hoạch

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2013-2014

Thời gian

Nội dung công việc

Tháng 9.2013

- Tổ chức "Ngày hội bé đến trường"," Vui hội trăng rằm";

- Báo cáo tình hình đầu năm học 2013-2014;

- Tổ chức cân các cháu lần 1;

- Tổ chức ban giám hiệu, giáo viên và cấp dưỡng khám sức khỏe định kỳ;

- Tổ chức họp cha mẹ học sinh đầu năm ;

- Đối chiếu tình hình điều tra, huy động trẻ ra lớp;

- Báo cáo số liệu đầu năm, báo cáo Emis;

- Tập huấn nội dung cuộc thi "Tìm hiểu về sinh dưỡng với sức khỏe trẻ mầm non".

Tháng 10.2013

- Tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức, viên chức;

- Tham gia cuộc thi "Tìm hiểu về sinh dưỡng với sức khỏe trẻ mầm non";

- Tổ chức khám sức khỏe trẻ lần 1;

- Xây dựng kế hoạch chiến lược trường MN Hoa Sữa;

- Tổ chức thao giảng hoạt động làm quen văn học ;

- Kiểm tra tài sản đầu năm;

- Thực hiện đề án việc làm;

- Dự giờ dạy tốt, nấu buổi ăn tốt;

- Tham gia Hội nghị hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2013-2014;

- Họp ban chấp hành cha mẹ trẻ.

Tháng 11.2013

- Tổ chức kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20.11;
 
- Tổ chức ngày hội “Cô giáo là mẹ hiền”

- Tham gia Hội thi Cán bộ quản lý giỏi cấp thị xã;

- Tổ chức hội thi làm đồ dùng dạy học và đồ chơi tự tạo;

- Kiểm tra hoạt động làm quen văn học;

- Kiểm tra toàn diện 1 giáo viên;

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn cụm;
 
- Tổ chức thao giảng hoạt động làm quen với toán.

Tháng 12.2013

 
- Báo cáo số liệu GDMN học kì I, số liệu Emis;
 
- Tổ chức ngày hội Em yêu chú bộ đội;

- Kiểm tra toàn diện 1 giáo viên;

- Tổ chức cân đo, khám sức khỏe trẻ lần 2;

- Kiểm tra hoạt động làm quen với toán;

- Báo cáo công tác kiểm tra nội bộ học kì I;
 
- Tổ chức hội thi " Giáo viên dạy giỏi, cấp dưỡng giỏi" cấp trường.

Tháng 01.2014

 
- Tổ chức Sơ kết học kỳ I;
 
- Báo cáo sơ kết học kỳ I;

- Tổ chức ngày hội " Múa hát mừng xuân";

- Kiểm tra toàn diện 1 giáo viên;

- Tổ chức thi an toàn giao thông.

Tháng 02.2014

-Ổn định tình hình sau tết Nguyên đán;

- Tổ chức hoạt động làm quen chữ cái;

- Thao giảng hoạt động giáo dục kỹ năng sống;

- Tổ chức thi bé hát dân ca và trò chơi dân gian..

Tháng 3.2014

- Tổ chức ngày hội của bà và mẹ;

- Tổ chức thao giảng hoạt động tạo hình;

- Thực hiện công tác kiểm tra công nhận phường đạt chuẩn phổ cập trẻ 5 tuổi năm 2014;

- Kiểm tra hoạt động giáo dục kỹ năng sống;

- Kiểm tra toàn diện 1 giáo viên;

- Tổ chức cân đo trẻ lần 3;

- Tham gia hoạt động chuyên môn cụm;

- Tổ chức thi sáng kiến kinh nghiệm;
 
- Hướng dẫn sinh viên trường CĐSPTW Nha trang thực tập.
 

Tháng 4.2014

-Hoàn thành hồ sơ phổ cập GDMN trẻ 5 tuổi năm 2014;
 
- Tổ chức các hội thi "Bé khỏe bé ngoan" và  "Rung chuông vàng";

- Kiểm tra toàn diện 1 giáo viên;

- Báo cáo thống kê, báo cáo Emis;

- Hướng dẫn sinh viên trường CĐSPTW Nha trang thực tập;
 
- Kiểm tra hoạt động tạo hình;
 
- Tổ chức thao giảng hoạt động khám phá.
 

Tháng 5.2014

- Tổ chức khảo sát trẻ MG 5 tuổi theo Bộ chuẩn;

- Báo cáo kết quả năm học;

- Kiiểm tra việc bảo quản, sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học;

- Xét danh hiệu thi đua cuối năm;

- Đánh giá cán bộ công chức, viên chức, đánh giá giáo viên theo Quyết định 06/2006- BNV;

- Đánh giá chuẩn Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng;

- Tổ chức ngày hội " Về thủ đô viếng Bác";

- Tổ chức tổng kết năm học,  " Ngày hội Bé vui vào hè";
 
- Hoàn thành hồ sơ thi đua;
 
- Cân đo trẻ lần 4;
 
Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động hè 2014.
 

Tháng 6.2014

- Hoàn chỉnh hồ sơ thi đua;

- Tổ chức hoạt động hè.

Tháng 7.2014

- Tổ chức hoạt động hè;.

Tháng 8.2014

- Điều tra trẻ trong độ tuổi mầm non;

- Chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2014-2015;

- Tham gia học các lớp bồi dưỡng hè;

- Làm đồ dùng dạy học, và đồ chơi chuẩn bị cho năm học mới;
 
- Hoàn thành hồ sơ PCGDMN đón đoàn kiểm tra của tỉnh kiểm tra công nhân chuẩn phổ cập 5 tuổi  năm 2014;
 
- Chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học 2014-2015.
 

                                               Hiệu trưởng

                                               Dương Thành Bích Ngọc