Chuyên môn‎ > ‎

Kế hoạch

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2016-2017

A. NHỮNG THÔNG TIN CƠ BẢN

I. Đặc điểm tình hình

  Trường Mầm non Hoa Sữa tọa lạc tại tổ dân phố 1, phường Ninh Hiệp, quản lý trẻ từ 0-5 tuổi từ tổ dân phố 1-5, đa số cha mẹ trẻ sống bằng nghề kinh doanh buôn bán và thành phần nhỏ là viên chức nhà nước.

- Tổng số hộ dân       : 1.338 (tổ dân phố 1-5)

- Tổng số nhân khẩu : 6.727 (tổ dân phố 1-5)

- Tổng số hộ nghèo   :     39

1. Tình hình trẻ trong độ tuổi

 

TT

Tổ

dân phố

Số trẻ điều tra

Số trẻ ra lớp

TS

1t

2t

3t

4t

5t

TS

1t

2t

3t

4t

5t

1

1

174

31

29

37

37

40

105

1

13

24

28

39

2

2

69

12

9

12

17

19

59

3

8

12

17

19

3

3

118

26

17

22

32

21

79

3

13

15

27

21

4

4

85

14

10

19

19

23

55

0

6

9

17

23

5

5

60

12

6

12

12

18

47

1

7

11

10

18

T. cộng

506

95

71

102

117

121

345

8

47

71

99

120

 

166

340

 

55

290

Tỷ lệ

 

33.1

85.3

   

    -Trẻ 0-2 tuổi:   55/166          - Đạt 33.1%

    -Trẻ 3-5 tuổi: 290/340         - Đạt 85.3 %

    -Trẻ 5 tuổi   :    120/121   - Đạt 99.2 %  (1 trẻ bệnh động kinh)

2. Số lớp – Số trẻ

   - Lớp nhà trẻ               : 1 lớp –   31 trẻ

   - Lớp MG 3 tuổi         : 1 lớp –   34 trẻ

   - Lớp MG 4 tuổi         : 2 lớp –   64 trẻ

   - Lớp MG 5 tuổi         : 3 lớp –   116 trẻ

  Tổng cộng: 7 lớp – 245 trẻ.

II.Tình hình nhà trường

1.Tình trạng sức khoẻ đầu năm của trẻ

 

Tổng số

Cân nặng

Chiều cao

Bình thường

SDD vừa

SDD nặng

Cân nặng cao

Bình

thường

Thấp còi

độ 1

Thấp còi

độ 2

Cao hơn  tuổi

245

202

19

2

22

233

12

0

2

Tỷ lệ

82.4

7.8

0.8

9.0

95.1

4.9

0.0

0.9

 

 

8.6 %

 

 

4.9%

 

 

Tổng số

trẻ khám

sức khỏe

Kết quả

Các loại bệnh

245

 

 

Phân loại thể lực

Phân loại sức khỏe

Bệnh sâu răng, viêm họng, suy dinh dưỡng, béo phì.

Loại I  : 204 – 83,3 %

Loại A: 234 – 95.5 %

Loại II :  31 – 12.6 %

Loại B:   10 –    4.1 %

Loại III: 10 –   4.1 %

Loại C:     1 –   0.4 %

 

 

 

2. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên

 

Đội ngũ

Trình độ

Chính trị

TS

QL

GV

NV

Đại học

Cao đẳng

 

Trung

Cấp

Chưa ĐT

Đoàn viên

Đảng viên

29

2

15

12

6

10

3

10

10

13

 

3. Cơ sở vật chất              

 

Phòng học

Phòng làm việc

Lớp có các công trình phụ

Nhà bếp

Nhà

vệ sinh

Nguồn nước

Tường rào

Sân chơi

7

6

1

7

7

1

2

 

B. NỘI DUNG KẾ HOẠCH NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2016- 2017

Thực hiện công văn số 837/PGDĐT-MN ngày 06 tháng 10 năm 2016 của Phòng Giáo dục & Đào tạo về việc “Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục mầm non năm học 2016-2017”, trường Mầm non Hoa Sữa tập trung phấn đấu thực hiện kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016 - 2017 với những nội dung sau:

      1. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua

      Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TW ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các hoạt động thực tế thường xuyên trong đơn vị. Triển khai thực hiện có hiệu quả phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”; cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và nhiệm vụ “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”;

          Mỗi cán bộ, giáo viên nhân viên đăng ký học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, tổng kết đánh giá rút kinh nghiệm cuối năm, tổ chức cho CBGVNV học tập tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh thông qua các mẫu chuyện kể về Bác trong cuộc họp hội đồng sư phạm, rút ra ý nghĩa câu chuyện cần học tập, đưa vào tiêu chí thi đua để mỗi CBGVNV phấn đấu học tập rèn luyện trong công tác và trong cuộc sống hàng ngày;

        Thực hiện cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” nhằm rèn luyện phẩm chất, lối sống, lương tâm nghề nghiệp, tư cách đạo đức nhà giáo, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, đổi mới phương pháp quản lý, dạy học bằng các nội dung thiết thực, sát thực tế của trường:

+ Thay đổi hình thức sinh hoạt chuyên môn, phát huy khả năng tự học và sáng tạo của giáo viên trong học tập nội dung bồi dưỡng thường xuyên;

+ Mỗi cá nhân đăng ký là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo gắn với  phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt”, trung thực trong công tác, đoàn kết với đồng nghiệp, yêu thương chăm sóc trẻ, có ý thức nâng cao trình độ chuyên môn. Khuyến khích tạo điều kiện giáo viên, cán bộ quản lý tham gia các lớp đại học, cao đẳng, lớp quản lý và lớp nâng cao trình độ chính trị;

          Tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, phối hợp với các ban ngành đoàn thể, lực lượng cha mẹ trẻ, huy động sự tham gia đóng góp của các mạnh thường quân và cha mẹ trẻ để tiếp tục xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp:

+ Xây đồi cỏ trước sân trường, làm mới mái vòm, sửa chữa nâng cấp khu chơi khám phá, vườn cổ tích và khu phát triển vận động cho trẻ; thường xuyên kiểm tra đồ chơi ngoài trời đảm bảo an toàn, đẹp và thân thiện để “Mỗi ngày đến trường là một ngày vui”;

+ Xây dựng mối quan hệ ứng xử thân thiện giữa các thành viên trong nhà trường, giữa nhà trường và cha mẹ trẻ bằng các nội dung cụ thể: Xây dựng quy chế dân chủ trường học, quy tắc ứng xử, nội quy tiếp công dân và triển khai đến từng bộ phận, cá nhân trong đơn vị, truyên truyền với phụ huynh qua bảng truyên truyền, qua loa phát thanh trong giờ đón trả trẻ;

+Tăng cường giáo dục văn hóa truyền thống của địa phương cho trẻ ở mọi lúc mọi nơi, qua các hoạt động trong ngày, hoạt động lễ hội và ngoại khóa của trường;

+Đảm bảo 100% lớp có nhà vệ sinh khép kín, sạch sẽ, an toàn, có đủ nước sạch cho trẻ sử dụng;

+Mỗi cá nhân đăng ký nội dung “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” phù hợp với nội dung công việc và gắn với tiêu chí thi đua hàng tháng, mỗi học kỳ và cuối năm học;

100% CBGVNV đăng ký và thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua đạt hiệu quả.

      2. Phát triển mạng lưới trường lớp; tăng tỷ lệ huy động trẻ

      Trường Mầm non Hoa Sữa tiếp tục duy trì số lượng lớp học và số trẻ hiện có, tham mưu với phòng Giáo dục xây mới 2 phòng học và 1 phòng chức năng theo Đề án PCGDMNTNT nhằm huy động tối đa trẻ trong độ tuổi mầm non được đến trường, thống nhất tên gọi các lớp theo quy định tại Điều lệ trường mầm non cho các nhóm lớp trong và ngoài công lập, tạo điều kiện để các lớp mầm non ngoài công lập hoạt động ổn định, tăng cường thăm nắm tình hình hoạt động, hướng dẫn giúp đỡ về chuyên môn để nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục, trang trí tạo môi trường xanh sạch đẹp thu hút trẻ trong độ tuổi mầm non ra lớp, tăng tỷ lệ trẻ đến trường và đáp ứng nhu cầu gởi con trong nhân dân;

Đảm bảo huy động trẻ nhà trẻ đến trường là 33.1 % và 85.3 % đối với trẻ mẫu giáo, trong đó 99.2 % trẻ 5 tuổi (1 trẻ bệnh động kinh) ra lớp được học 2 buổi/ngày và được chăm sóc nuôi dưỡng tại trường, đảm bảo vượt chỉ tiêu giao và yêu cầu tiêu chuẩn phổ cập GDMNTNT.

      3. Củng cố nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi

 Phổ cập GDMNTNT là nhiệm vụ trọng tâm năm học 2016-2017. Để thực hiện tốt công tác phổ cập GDMNTNT nhà trường tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, phối hợp với các đoàn thể, ban ngành và các lực lượng tổ dân phố các hộ gia đình điều tra, huy động 100 % trẻ 5 tuổi trên địa bàn từ tổ dân phố 1 đến tổ dân phố 5 ra lớp và tạo mọi điều kiện để trẻ được học tập, vui chơi trong môi trường thuận lợi nhất:  

+Vận động hội cha mẹ trẻ hỗ trợ quỹ khuyến học để giúp đỡ trẻ có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh mổ tim; tham mưu Hội chữ thập đỏ phường Ninh Hiệp hỗ trợ gạo, mì ăn liền, 6 thẻ bảo hiểm y tế (mỗi thẻ trị giá 100.000đ) cho các cháu; tiếp tục tặng quà cho trẻ trong dịp Tết Nguyên Đán 2017;

+Phân công trách nhiệm cho cán bộ, giáo viên phụ trách truy cập, xử lý số liệu, thực hiện báo cáo, khai thác dữ liệu PCGDMNTNT trên hệ thống phần mềm phổ cập một các hiệu quả;

      +Tiếp tục huy động 100% trẻ 5 tuổi ra lớp; phấn đấu hoàn thành 3 tiêu chuẩn: tiêu chuẩn về cơ sở vật chất, tiêu chuẩn về giáo viên và tiêu chuẩn về trẻ em, phấn đấu đạt chuẩn Phổ cập GDMNTNT năm 2017;

+Tăng cường đảm bảo nguồn lực, điều kiện phổ cập theo quy định: Huy động nhiều nguồn lực tiếp tục mua sắm bổ sung trang thiết bị tối thiểu theo quy định của Thông tư 02/2010/TT-BGDĐT cho 4 lớp 2,3,4 tuổi và lớp 5 tuổi, đảm bảo 100% lớp có đủ đồ dùng đồ chơi theo quy định;

+Thực hiện nghiêm túc việc tự kiểm tra và đề nghị kiểm tra công nhận đơn vị đạt chuẩn Phổ cập GDMNTENT đúng theo quy định.

      4. Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ

a) Đảm bảo an toàn tuyệt đối về thể chất và tinh thần cho trẻ

Nhà trường triển khai đến toàn thể CBGVNV thực hiện nghiêm túc Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Đào tạo Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong các cơ sở giáo dục mầm non:

- Cán bộ y tế xây dựng kế hoạch hoạt động y tế theo năm, tháng, tuần và thực hiện theo kế hoạch;

- Xây dựng kế hoạch hoạt động phòng, chống tai nạn, thương tích cụ thể trên cơ sở thực tế của nhà trường, kế hoạch chăm sóc sức khỏe và vệ sinh an toàn thực phẩm, tổ chức đánh giá kết quả hoạt động từng tháng và cuối năm học;

- Tổ chức truyền thông giáo dục sức khỏe về các nội dung đến phụ huynh: các bệnh truyền nhiễm, phòng chống bệnh tật học đường, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, phòng, chống tai nạn, thương tích cho trẻ;

- Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, thân thiện trong trường:

 + Xây dựng môi trường giáo dục an toàn:

100% cán bộ giáo viên đều có ý thức xây dựng trường, lớp xanh, sạch, đẹp: trồng mới cây cảnh ngoài sân trường, bổ sung thay mới đồ chơi trong các góc, khu khám phá, vườn cổ tích, thiết kế môi trường chữ quanh sân trường bằng nhiều hình ảnh đẹp tạo sự hứng thú cho trẻ, luôn giữ gìn vệ sinh sân trường, lớp học sạch, đẹp;

Giáo viên thực hiện chăm sóc, nuôi dưỡng giáo dục trẻ có hiệu quả, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lý trẻ mầm non;

100% CBGVNV đều có ý thức nâng cao nhận thức, trách nhiệm trong công tác đảm bảo an toàn cho trẻ: Thường xuyên kiểm tra các điều kiện cơ sở vật chất, phát hiện những nguy cơ không an toàn và xử lý kịp thời, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho trẻ khi tham gia các hoạt động học tập, ăn, ngủ tại trường: Kiểm tra bàn ghế, kệ đồ dùng, đồ chơi, nhà vệ sinh, chậu chứa nước, cây cảnh có gai, lá nhọn, hố nước, mô đất, cổng, hàng rào bị rỉ sét, đồ chơi ngoài trời…

Chú trọng và tăng cường kiểm tra giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh bếp ăn, vệ sinh môi trường, vệ sinh dụng cụ và các điều kiện chế biến thức ăn, vệ sinh nhóm lớp bằng nhiều hình thức, thường xuyên mỗi tháng, mỗi đầu ngày, cuối ngày.

+Trẻ hoạt động tích cực trong môi trường thân thiện:

Giáo viên tạo điều kiện, cơ hội cho trẻ chủ động, tích cực tham gia vào các hoạt động vui chơi, học tập; Trẻ tự tin, biết bày tỏ cảm xúc và ý kiến cá nhân; đoàn kết với bạn bè; mạnh dạn trong giao tiếp, lễ phép với người lớn; có ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân;

Tổ chức các hoạt động tập thể vui tươi lành mạnh: Nhà trường xây dựng kế hoạch hoạt động lễ hội theo từng tháng, học kỳ, năm học phù hợp với văn hóa truyền thống của địa phương; các trò chơi dân gian, các bài ca dao, đồng dao, bài hát dân ca phù hợp với trẻ trong các hoạt động vui chơi tập thể;

Xây dựng tiêu chí thi đua về tinh thần yêu thương giúp đỡ nhau của tập thể, nâng cao ý thức, rèn luyện tinh thần giúp đỡ đồng nghiệp vượt mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ;

+ Huy động sự tham gia của các tổ chức, đoàn thể, các mạnh thường quân trong việc đầu tư nguồn lực xây dựng cơ sở vật chất, tạo môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, thân thiện cho trẻ.

100% CBGVNV ký cam kết trách nhiệm thực hiện.

b) Nâng cao chất lượng công tác nuôi dưỡng và chăm sóc sức khoẻ

 Công tác chăm sóc sức khoẻ và nuôi dưỡng trẻ luôn được chú trọng hàng đầu. Nhà trường xây dựng kế hoạch tổ chức bán trú vào đầu năm học, ký hợp đồng thực phẩm với cơ sở có uy tín và chịu trách nhiệm về an toàn vệ sinh thực phẩm cho đơn vị;

- Xây dựng thực đơn hàng tuần, hàng tháng phù hợp theo mùa, theo địa phương, chế độ ăn cân đối, đa dạng, hợp lý, đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của trẻ theo quy định, tính khẩu phần dinh dưỡng trên phần mềm dinh dưỡng hàng ngày;

- Công khai thực đơn, công khai tài chính và công khai dưỡng chất hàng ngày; thành lập ban kiểm tra thực phẩm giám sát hàng ngày từ khâu tiếp phẩm -> sơ chế-> chế biến -> phân chia;

- Thực hiện đúng nguyên tắc thu chi tài chính, đầy đủ hồ sơ quản lý bếp ăn bán trú theo quy định;

- Thành lập ban kiểm tra dinh dưỡng phối hợp với ban thanh tra nhân dân giám sát chặt chẽ chất lượng bữa ăn, đảm bảo trẻ ăn đủ, đúng định lượng; chú trọng cho trẻ uống các loại nước ép củ quả, sữa đậu nành, nấu các loại nước mát vào mùa nóng; mỗi cấp dưỡng thực hiện 1 buổi nấu ăn tốt/tháng;

        - Trẻ được ăn bán trú 100% tại trường (245/245 trẻ);

        - Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho trẻ 2 lần/năm, theo dõi sự phát triển thể lực bằng biểu đồ tăng trưởng (4 lần/ năm), riêng trẻ suy dinh dưỡng cân 1 lần/ tháng. Phấn đấu đến cuối năm tỷ lệ suy dinh dưỡng thể nhẹ cân còn 3.7% (đầu năm 8.6, giảm 4.9 -10/21 trẻ), suy dinh dưỡng thể thấp còi còn 2.0% (đầu năm 4.9, giảm 2.9 - 7/12 trẻ), giảm tỷ lệ cân nặng cao hơn tuổi còn 4.9% (giảm 4.1- 10/22 trẻ); phân loại thể lực, sức khỏe, phối hợp với phụ huynh bàn biện pháp nâng cao sức khỏe cho trẻ, thông tin kịp thời với phụ huynh hàng tháng qua sổ bé ngoan, qua trao đổi hàng ngày;

      - Thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống suy dinh dưỡng bằng biện pháp vận động cha mẹ cho trẻ suy dinh dưỡng mang thêm sữa đến trường uống, tăng cường thêm rau xanh và có chế độ chăm sóc đặc biệt cho trẻ ở nhà, phòng chống béo phì bằng biện pháp tạo môi trường, khu vực hoạt động bên ngoài lớp học phong phú, đa dạng, tiếp tục bổ sung mua sắm đồ chơi, làm mới khu phát triển vận động, tăng cường cho trẻ tham gia hoạt động thể lực như đá banh, kéo co, cướp cờ, chạy tiếp sức, ném bóng rổ... tăng cường thời lượng vận động trong ngày, thực hiện có chất lượng chuyên đề phát triển vận động trong đơn vị;

      - Thực hiện nghiêm túc Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT- BGDĐT ngày 12/5/2016 Quy định về công tác y tế trường học. Chủ động tham mưu, đề xuất các nội dung công tác y tế trường học đối với các cấp có thẩm quyền, tự đánh giá công tác y tế cuối năm học;

- Phối hợp với trạm y tế có kế hoạch phòng chống các dịch bệnh cho trẻ, phối hợp với Hội cha mẹ trẻ chủ động mua sắm bình xịt muỗi để xịt muỗi quanh sân trường, khai thông cống rãnh, phát quang bụi rậm và những nơi có chứa nước đọng sinh sôi muỗi, bộ phận y tế giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho trẻ, tuyên truyền với cha mẹ trẻ về tác hại của các loại dịch bệnh và cách phòng tránh, xử lý khi trẻ mắc bệnh;

-Tăng cường công tác tuyên truyền kiến thức nuôi dạy trẻ theo khoa học nhằm thực hiện tốt mục tiêu phòng chống suy dinh dưỡng, giảm tỷ lệ thấp còi, béo phì, hạn chế dịch bệnh cho trẻ như sốt xuất huyết, bệnh răng miệng, phòng chống các chủng vi rút cúm và các dịch bệnh lây lan ở bảng thông tin của nhà trường, của lớp, trong các cuộc họp cha mẹ trẻ và qua loa phát thanh của trường;

      - Toàn thể cán bộ giáo viên cấp dưỡng đều được tập huấn kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm, bếp ăn được cấp cơ sở đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm.

c) Đổi mới hoạt động chăm sóc, giáo dục, nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non

     - Nhằm nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non, nhà trường đã chú trọng đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị bên trong và ngoài lớp học, tu sữa các phòng học, mua sắm bổ sung đồ dùng đồ chơi để trẻ có điều kiện trải nghiệm, khám phá đáp ứng yêu cầu giáo dục trẻ theo hướng “lấy trẻ làm trung tâm”;

      - Cán bộ giáo viên tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn do Sở Giáo dục, phòng Giáo dục tổ chức;

      - Bồi dưỡng cho giáo viên đổi mới phương pháp tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục theo quan điểm giáo dục toàn diện, vận dụng phương pháp dạy học tích cực để thiết kế các hoạt động, tạo môi trường giáo dục thân thiện tích cực trong mỗi lớp học, tạo cơ hội cho trẻ chủ động tham gia các hoạt động, giao tiếp – tương tác với bạn, với mọi người xung quanh bằng các hoạt động cụ thể: tổ chức các trò chơi dân gian, các hoạt động lễ hội, các hội thi trong năm: “Bé với trò chơi dân gian”, “Ai thông minh hơn”, “Hội khỏe măng non”, tham gia các ngày hội ngày lễ: bé đến trường, vui hội trăng rằm, cô giáo mẹ hiền, ngày hội Tết Nguyên Đán, ngày hội thể dục thể thao...và tham quan di tích lịch sử Lăng Bà Vú, nhà tưởng niệm Bác Hồ, Đình Mỹ Hiệp, khu du lịch Dốc lếch, giao lưu với cảnh sát biển, với cô giáo lớp 1, với các bạn trường mẫu giáo Hướng Dương, giao lưu giữa các khối lớp trong trường... để trẻ được tiếp xúc với thế giới xung quanh, mạnh dạn tự tin trong giao tiếp nhằm đạt mục tiêu chương trình GDMN;

      - Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động giáo dục hình thành và phát triển kỹ năng sống phù hợp với từng độ tuổi, với yêu cầu của xã hội, tổ chức thực hiện xuyên suốt các chủ đề trong năm học, lồng ghép các hoạt động trong ngày, mọi lúc mọi nơi, tận dụng các tình huống thực một cách nhẹ nhàng phù hợp để tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống cho trẻ: thói quen vệ sinh cá nhân, kỹ năng hợp tác, giao tiếp, lắng nghe và trả lời, bày tỏ cảm xúc bản thân, quan tâm và thân thiện với mọi người xung quanh, chơi hòa thuận, chia sẻ, chờ đến lượt, thảo luận nhóm, tự lực...hình thành những kỹ năng, thái độ, hành vi ứng xử lịch sự, hành vi đúng đối với môi trường, thói quen tiết kiệm điện, nước ở trường và trong gia đình, thực hiện đúng các quy định đơn giản về an toàn giao thông… nhằm giúp trẻ sống thân thiện với mọi người, với môi trường, bước đầu biết thực hiện đúng luật và biết tự bảo vệ bản thân trong những trường hợp khẩn cấp;

      - Tiếp tục hoàn thiện, bổ sung môi trường hoạt động để tổ chức các hoạt động theo quan điểm “lấy trẻ làm trung tâm”, trẻ có điều kiện khám phá thế giới xung quanh theo phương châm “học bằng chơi, chơi mà học”: tạo môi trường chữ xung quanh sân trường bằng các hình thức câu thơ, bài hát, đồng dao, ca dao, hò vè, tục ngữ, các kiểu chữ cái...

      - Triển khai nâng cao chất lượng chuyên đề “Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non”. Nhà trường xây dựng kế hoạch phát triển vận động theo năm, tháng với mục tiêu cải thiện, tăng cường điều kiện phục vụ hoạt động GDPTVĐ và tiếp tục cải tạo, nâng cấp môi trường hoạt động bên ngoài, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng cụ cho trẻ hoạt động theo Thông tư số 02/2010/TT-BGDĐT ngày 11/2/2010 của Bộ Giáo dục & Đào tạo, mua sắm, đầu tư bổ sung 1 số đồ chơi ngoài trời, tận dụng các nguyên vật liệu phế thải để xây dựng môi trường bên ngoài đảm bảo an toàn, phù hợp độ tuổi. Mỗi lớp đều có góc phát triển vận động với các đồ chơi: cử tạ, cây cà kheo, bóng ném, bowling, dây đan tết, dây thừng…Giáo viên tăng cường các hoạt động tinh, dạo chơi ngoài trời, ngày hội thể dục thể thao của lớp, của trường. Tổ chức tổng kết đánh giá việc thực hiện chuyên đề;

Đổi mới hình thức sinh hoạt chuyên môn đa dạng giúp giáo viên nâng cao kỹ năng nghiệp vụ sư phạm: Hái hoa dân chủ, trình bày về kế hoạch hoạt động theo đề tài mới... cải tiến hình thức, nội dung tổ chức chuyên đề: thảo luận chuyên sâu về chuyên đề, thể hiện ý kiến cá nhân, chia sẻ giáo án hay, tổ chức hoạt động giáo dục kỹ năng sống phù hợp độ tuổi, tổ chức hội thi giáo viên giỏi để nâng cao năng lực chuyên môn, phát huy sự tìm tòi, sáng tạo năng động, khả năng tự bồi dưỡng của mỗi giáo viên. Phát huy vai trò của tổ trưởng chuyên môn trong việc thực hiện chương trình GDMN, hướng dẫn, đôn đốc kiểm tra, tạo điều kiện cho đồng nghiệp thực hiện có hiệu quả chương trình GDMN. Tập huấn nội dung cho trẻ làm quen với ngoại ngữ ở trường mầm non do Sở Giáo dục tổ chức và dạy thí điểm cho trẻ mẫu giáo lớn tại đơn vị;

Tiếp tục thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN, hướng dẫn giáo viên thiết lập đầy đủ hồ sơ theo dõi sự phát triển trẻ 5 tuổi theo chủ đề. Tăng cường tuyên truyền rộng rãi bằng nhiều hình thức cho các bậc cha mẹ, cộng đồng hiểu và biết cách sử dụng Bộ chuẩn trong việc theo dõi sự phát triển của trẻ như: Công khai 120 chỉ số ở bảng tuyên truyền của trường, sổ bé ngoan, góc dành cho cha mẹ trẻ tại các lớp, thông tin mục tiêu giáo dục và nội dung giáo dục của chỉ số qua từng chủ đề, trang trí trong và ngoài lớp thể hiện việc thực hiện Bộ chuẩn nhằm phối hợp, tuyên truyền đến cha mẹ trẻ và cộng đồng về sự phát triển của trẻ, tạo sự thống nhất giữa gia đình và nhà trường giúp trẻ phát triển tốt, làm nền tảng vững chắc và chuẩn bị tâm thế cho trẻ bước vào lớp 1;

Có kế hoạch tổ chức giao lưu giúp đỡ, chia sẻ kinh nghiệm trong việc thực hiện công tác chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ giữa trường và các nhóm lớp mầm non ngoài công lập tạo điều kiện cho các nhóm lớp hoạt động tốt: Tổ chức họp mỗi quý 1 lần để trao đổi các vấn đề về chuyên môn, tổ chức cho các nhóm lớp dự giờ các hoạt động qua hội thi GVG cấp trường để nắm bắt kịp thời phương pháp dạy học tích cực theo quan điểm giáo dục lấy trẻ làm trung tâm và vận dụng vào việc tổ chức hoạt động tại nhóm lớp; thường xuyên thăm nắm tình hình, tạo điều kiện cho các chủ nhóm lớp mầm non ngoài công lập tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên môn do phòng Giáo dục & Đào tạo tổ chức;

Thông qua việc thực hiện chương trình GDMN, giáo viên lồng ghép tích hợp các nội dung giáo dục kỹ năng sống, an toàn giao thông, giáo dục bảo vệ môi trường, giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm, hiệu quả và giáo dục tài nguyên môi trường, biển, hải đảo, ứng phó với biển đổi khí hậu và phòng chống thảm họa thiên tai vào chương trình giáo dục mầm non phù hợp với thực tế tại trường và từng độ tuổi.

          d) Kiểm định chất lượng giáo dục mầm non mầm non và xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia

Tiếp tục thực hiện đánh giá chất lượng trường mầm non theo Thông tư số 25/2014/TT-BGDĐT ngày 07/8/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục, quy trình và chu kỳ kiểm định chất lượng trường mầm non;

Thực hiện việc sử dụng phần mềm đánh giá chất lượng giáo dục theo quy định;

Thực hiện công tác tự đánh giá chất lượng giáo dục của trường một cách nghiêm túc: Thành lập Hội đồng tự đánh giá, xây dựng kế hoạch tự đánh giá, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên và thực hiện nội dung, phương pháp đánh giá đúng quy trình;

Tiếp tục thực hiện các kế hoạch cải tiến chất lượng đã đề ra trong báo cáo tự đánh giá năm học 2015-2016 nhằm không ngừng nâng cao và cải tiến chất lượng giáo dục trong đơn vị;

Nâng cao chất lượng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia. Tiếp tục đầu tư và phấn đấu thực hiện đạt các tiêu chí về: Tổ chức và quản lý, đội ngũ giáo viên và nhân viên, chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ, thực hiện xã hội hóa giáo dục, quy mô trường lớp, cơ sở vật chất nhằm phấn đấu giữ vững các tiêu chí để được công nhận lại trường Mầm non Chuẩn Quốc gia mức độ 1 trong năm học 2016-2017.

5. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

Tiếp tục tham mưu với phòng Giáo dục - Đào tạo xây dựng 2 phòng học và 1 phòng chức năng theo Đề án PCGDMNTNT để chuyển trẻ 5 tuổi sang phòng học Đề án, thu nhận trẻ dưới 5 tuổi ra lớp nhằm tăng tỷ lệ trẻ 2,3,4 tuổi đến trường;

Thực hiện công tác rà soát, kiểm kê, phân loại đồ dùng, sửa chữa và mua sắm thay thế, bảo đảm đầy đủ đồ dùng, đồ chơi và sử dụng đúng mục đích, tiết kiệm hiệu quả. Xây dựng kế hoạch mua sắm các trang thiết bị đủ cho các lớp 2, 3, 4 tuổi, bổ sung mới cho lớp 5 tuổi theo quy định bằng nguồn kinh phí vận động đóng góp của cha mẹ trẻ và nguồn ngân sách của nhà trường. Tận dụng các nguồn thu, sử dụng có mục đích, phát huy hiệu quả trang thiết bị của ngành cấp, không để lãng phí, đặc biệt đồ dùng đồ chơi cho lớp 5 tuổi;

  Đẩy mạnh phong trào tự làm đồ dùng dạy học, đồ chơi tự tạo từ các nguồn nguyên vật liệu thiên nhiên, phế phẩm tại địa phương để bổ sung thêm nhiều chủng loại, phong phú về đồ chơi, học cụ phục vụ dạy học và vui chơi cho trẻ; các tổ có kế hoạch làm đồ dùng đồ chơi theo chủ đề và nhà trường kiểm tra kết quả làm đồ dùng đồ chơi của các lớp 1 lần/ tháng, đồng thời phát huy sự sáng tạo của giáo viên, lựa chọn đồ dùng, đồ chơi có chất lượng, hiệu quả tham gia thi cấp trường, cấp thị xã và phục vụ chuyên đề  Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non”;

         Cán bộ giáo viên, nhân viên của trường bảo quản tốt tài sản, nhà trường kiểm tra tài sản 2 lần/năm; trang bị các hệ thống chống trộm để ngăn ngừa việc mất cắp xảy ra; lưu trữ toàn bộ dữ liệu của nhà trường vào ổ cứng; trang bị 10 bình chữa cháy trong nhà trường. Thường xuyên kiểm tra đồ dùng dạy học, đồ chơi ngoài trời để trẻ được học và chơi an toàn.

6. Phát triển đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên mầm non

Cán bộ quản lý tích cực học tập tự nâng cao năng lực quản lý trường học, hiểu biết nắm vững và triển khai có hiệu quả các văn bản quy định hiện hành, đặc biệt là quản lý công tác phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non. Vận dụng có hiệu quả kiến thức của nội dung bồi dưỡng thường xuyên trong việc tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý, chỉ đạo thực hiện chương trình giáo dục mầm non, có sự phân công công việc rõ ràng cụ thể cho từng bộ phận để hoàn thành nhiệm vụ; toàn bộ giáo viên đăng ký đổi mới phương pháp giáo dục, lấy trẻ làm trung tâm trong các hoạt động; mỗi giáo viên xây dựng kế hoạch đăng ký nội dung bồi dưỡng thường xuyên và hoàn thành kế hoạch bồi dưỡng trong năm học 2016-2017;

100% cán bộ quản lý, giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin có hiệu quả trong quản lý và chăm sóc giáo dục trẻ;

Bồi dưỡng đội ngũ giáo viên về đổi mới phương pháp, kỹ năng nghề nghiệp; nâng cao chất lượng học bồi dưỡng thường xuyên, trao đổi thảo luận nội dung module, tăng cường các hoạt động thực hành, tổ chức chuyên đề và đánh giá kết quả thực hiện, rút ra bài học kinh nghiệm cho mỗi giáo viên;

Tổ chức sinh hoạt chuyên môn 1 lần/tháng, chú trọng kỹ năng tổ chức các hoạt động tại nhóm lớp theo quan điểm “lấy trẻ làm trung tâm”, tận dụng tình huống thật để dạy kỹ năng sống cho trẻ;

Tạo điều kiện, khuyến khích giáo viên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức lối sống, không có giáo viên vi phạm đạo đức nhà giáo theo Quyết định số 16/2008/QĐ-BGDĐT về đạo đức nhà giáo. Tăng cường sự giúp đỡ, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm để mỗi cá nhân nhận thức đầy đủ trách nhiệm, tình thương, đạo đức nghề nghiệp  trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ;

Bồi dưỡng đội ngũ CBQL và giáo viên mầm non theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, có trình độ chuyên môn đào tạo chuẩn và trên chuẩn, đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục mầm non và triển khai thực hiện công tác Phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi đạt hiệu quả. Hiện nay trường có 1 cán bộ quản lý, 5 giáo viên có trình độ đại học sư phạm, 9 giáo viên có trình độ cao đẳng sư phạm và vận động tạo điều kiện cho giáo viên tham gia lớp đại học SPMN;

Đảm bảo chế độ chính sách cho cán bộ, giáo viên và nhân viên đầy đủ kịp thời, đúng quy định;

Có kế hoạch tham mưu UBND phường phối hợp kiểm tra và cấp phép cho các nhóm mầm non ngoài công lập hoạt động ổn định;

Thực hiện việc đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non theo Quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22/01/2008 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT, đánh giá chuẩn phó hiệu trưởng theo Công văn số 630/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 16/02/2012 của Bộ Giáo dục & Đào tạo; thực hiện đầy đủ hồ sơ, đúng tiến độ theo quy định.

7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý giáo dục

Cán bộ quản lý nâng cao năng lực quản lý chuyên môn, quản lý chất lượng chăm sóc nuôi dưỡng giáo dục trẻ trong đơn vị, có định hướng, linh hoạt sáng tạo trong chỉ đạo điều hành các hoạt động, thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục mầm non; tạo nhiều môi trường an toàn, thân thiện cho trẻ hoạt động phù hợp với tình hình của trẻ, của giáo viên và điều kiện thực tế của nhà trường;

Nâng cao vai trò, trách nhiệm công tác tự kiểm tra trong nhà trường. Thành lập ban kiểm tra nội bộ trường học, xây dựng kế hoạch chương trình kiểm tra nội bộ, thực hiện đầy đủ quy trình và phân công trách nhiệm cụ thể từng thành viên trong ban kiểm tra nội bộ, đảm bảo công tác dân chủ…; hỗ trợ, bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên mới vào ngành, giáo viên lớn tuổi, có kế hoạch dự giờ thăm lớp đối với nhóm lớp ngoài công lập, động viên khuyến khích các nhóm lớp hoạt động hiệu quả, đúng quy định, tham mưu với chính quyền địa phương kiên quyết đình chỉ nhóm lớp không đủ điều kiện chăm sóc giáo dục trẻ theo quy định Điều lệ trường mầm non;

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, 100% cán bộ quản lý giáo viên sử dụng hiệu quả CNTT trong công tác quản lý và dạy học. Quản lý thực hiện có hiệu quả các phần mềm: PCGDMN cho trẻ 5 tuổi, phần mềm quản lý, phần mềm Nutrikids, Kidsmart, phần mềm kế toán, Emis, Pmis. Thực hiện nghiêm túc việc quản lý sử dụng tài liệu GDMN đảm bảo tinh gọn, hiệu quả, phân công trách nhiệm từng bộ phận thực hiện và quản lý hồ sơ sổ sách, đến cuối năm tập trung lưu trữ vào tủ theo từng loại hồ sơ công việc;

 Thực hiện tốt 3 công khai ở cơ sở: Công khai chất lượng giáo dục, công khai về cơ sở vật chất, về đội ngũ cán bộ giáo viên và nhân viên, công khai các khoản thu chi của nhà trường ở bảng thông tin dành cho cha mẹ trẻ;

Công khai kế hoạch kiểm tra nội bộ cho hội đồng sư phạm nhà trường. Tổ chức thực hiện theo kế hoạch đã xây dựng gồm kiểm tra toàn diện, kiểm tra chuyên đề dạy học, kiểm tra dạy tốt, đột xuất, kiểm tra công tác phổ cập GDMN trẻ 5 tuổi, kiểm tra việc thực hiện Bộ chuẩn phát triển trẻ năm tuổi

Tăng cường biện pháp quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập,  quan tâm quản lý chỉ đạo kiểm tra 6 nhóm lớp MN ngoài công lập của trường quản lý (từ tổ 1 đến tổ 5) hoạt động đúng quy chế, ổn định về chất lượng;

Có kế hoạch bồi dưỡng cán bộ quản lý tham gia hội thi cán bộ quản lý dành cho phó hiệu trưởng, bồi dưỡng những trẻ có năng khiếu, có sức khỏe tốt tham gia thi Hội khỏe măng non cấp trường, cấp thị xã;

Chú trọng công tác đánh giá chất lượng chăm sóc giáo dục trẻ theo chủ đề, đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo hướng phát triển năng lực giáo viên, đặc biệt là khả năng linh hoạt sáng tạo, hình thức nội dung phong phú đa dạng trong tổ chức các hoạt động chăm sóc giáo dục trẻ. Đánh giá chuẩn phó hiệu trưởng, chuẩn giáo viên theo đúng năng lực công tác;

Nâng cao hiểu biết và thực hiện nghiêm túc các quy định về quản lý tài chính trong đơn vị theo hướng dẫn của ngành.

8. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giáo dục mầm non

Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, triển khai đến CBGVNV các chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, Chính phủ và của Bộ Giáo dục về đổi mới và phát triển GDMN;

  Chú trọng việc tổ chức học tập và thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật cho CBGVNV, cho đội ngũ chủ lớp, giáo viên, nhân viên tại nhóm lớp mầm non ngoài công lập, đặc biệt thực hiện nghiêm túc Thông tư số 13/2015/TT-BGDĐT ngày 30/6/2015 về Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động trường MN tư thục;

Xây dựng kế hoạch và đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức nuôi dạy trẻ cho các bậc cha mẹ, cộng đồng, tuyên truyền về giáo dục mầm non bằng nhiều hình thức để đáp ứng nhu cầu phổ cập GDMNTNT và phát triển GDMN của địa phương qua các lần họp cha mẹ trẻ, loa phát thanh của trường, góc cha mẹ cần biết và qua việc giáo viên trao đổi trực tiếp với cha mẹ trẻ, đồng thời tích cực huy động sự tham gia của các tổ chức xã hội, các bậc cha mẹ và cộng đồng cùng chăm lo cho GDMN. Chủ động phối hợp với các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, tổ chức thực hiện công tác truyền thông bằng nhiều hình thức về giải pháp và kết quả phát triển GDMN; phổ biến các chủ trương chính sách, quy định mới của ngành thông qua bảng thông báo của trường;

  Nâng cao chất lượng các góc tuyên truyền tại lớp, đảm bảo phong phú về nội dung, hấp dẫn về hình thức, phù hợp với nhận thức của các bậc cha mẹ. Thường xuyên kiểm tra đánh giá việc thực hiện các nội dung, hình thức tuyên truyền ở các  lớp và đưa vào tiêu chí thi đua hàng tháng;

Chủ động phối hợp với UBND phường và ban ngành đoàn thể tuyên truyền về công tác Phổ cập GDMN trẻ 5 tuổi và Thông tư số 23/2010/TT-BGDĐT ngày 22/7/2010 Quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ 5 tuổi;

  Duy trì và thực hiện có hiệu quả trang Website của trường, cập nhật thông tin thường xuyên trên kênh truyền hình, truyền thanh, đưa tin cho Website của Phòng Giáo dục & Đào tạo.

C. CHỈ TIÊU THI ĐUA

1.Về chính trị tư tưởng

-100% CBGVNV chấp hành tốt chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước, các quy định của ngành, của trường.

-100% CBGVNV ký cam kết thực hiện hiệu quả cuộc vận động“ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”; cuộc vận động “ Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua“Trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

- 100% CBGVNV không vi phạm quy chế chuyên môn, không vi phạm đạo đức nhà giáo.

- Ban giám hiệu thực hiện đánh giá chuẩn phó hiệu trưởng.

-100% GV thực hiện chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non.

- 100% CBGVNV ký cam kết đạt tiêu chuẩn đảm bảo ANTT năm 2017.

- 100% CBGVNV ký cam kết xây dựng trường học không khói thuốc lá.

-100% CBGVNV xây dựng nếp sống văn minh, gia đình văn hoá, chính sách dân số kế hoạch hoá gia đình.

-  100% CBGVNV ký cam kết đạt danh hiệu “Gia đình học tập”, “Đơn vị học tập” năm 2017

2. Về công tác chăm sóc giáo dục

- 100% CBGVNV được tập huấn về chăm sóc sức khỏe.

- 100% trẻ được cân đo theo dõi biểu đồ tăng trưởng, khám sức khoẻ định kỳ, đảm bảo an toàn tính mạng, tâm lý và không có bệnh dịch xảy ra. Tỷ lệ suy dinh dưỡng cuối năm giảm còn 3.7%, thấp còi giảm còn 2.0 % và cân nặng cao hơn tuổi giảm còn 4.9%.

- Huy động trẻ ra lớp đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch được giao.

- Đảm bảo 100% giáo viên thực hiện đủ đúng chương trình, 100% các hoạt động của trẻ đều có đồ dùng dạy học và đồ chơi phù hợp với yêu cầu nội dung.

- 100% giáo viên thực hiện tốt kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên.

- 100% giáo viên ứng dụng công nghệ thông tin trong chăm sóc giáo dục trẻ, xây dựng 1 ngân hàng hoạt động và ngân hàng tích lũy kinh nghiệm.

- 100% giáo viên đổi mới phương pháp tổ chức hoạt động, thiết kế ít nhất 1 đề tài mới trong 1 chủ đề.

- Cháu đạt giải trong hội thi “Hội khỏe măng non” cấp thị xã.

- 70% giáo viên dạy giỏi cấp trường.

- 60 % cấp dưỡng giỏi cấp trường.

- Cán bộ quản lý đạt giải trong hội thi Cán bộ quản lý trường mầm non cấp thị xã.

- 100% cán bộ quản lý và giáo viên tham gia viết sáng kiến kinh nghiệm.

- Xếp loại giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non: Xuất sắc: 4 GV; khá: 11 GV.

- Đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

- Thực hiện phong trào thi đua “Mỗi thầy, cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo”: Trường đạt loại tốt;  Giáo viên: đạt xuất sắc: 80% ; khá: 20%.

- Thực hiện phong trào thi đua “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”: Trường đạt loại tốt;  Lớp: đạt xuất sắc: 86% ; khá: 14%.

3. Về danh hiệu thi đua

03 chiến sĩ thi đua cấp cơ sở.

-           04 cá nhân được UBND thị xã khen.

-  96,6 % CBGVNV đạt lao động tiên tiến.

- Đơn vị trường đạt “Tập thể lao động xuất sắc”; Trường học đạt tiêu chuẩn “An toàn về ANTT”, “Đơn vị học tập” năm 2017.

- Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh.

- Công đoàn cơ sở đạt vững mạnh.

- Chi đoàn thanh niên đạt vững mạnh.

Trên đây là kế hoạch nhiệm vụ năm học 2016-2017 của trường Mầm non Hoa Sữa. Toàn bộ cán bộ, giáo viên, nhân viên quyết tâm ra sức phấn đấu để hoàn thành kế hoạch nhiệm vụ năm học đã đề ra./.

 

 

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG

Thời gian

 

Nội dung công việc

Ghi chú

Tháng

9.2016

-Tổ chức “Ngày hội đến trường của Bé”, “ Bé vui trung thu”

- Báo cáo tình hình đầu năm học 2016-2017

- Tổ chức cân đo trẻ lần 1

- Tổ chức khám sức khỏe trẻ lần 1

- Tổ chức khám sức khỏe CBGVNV

- Tổ chức họp cha mẹ trẻ đầu năm

- Đối chiếu tình hình điều tra, huy động trẻ ra lớp

- Báo cáo số liệu thống kê đầu năm, báo cáo Emis, Pmis

- Xây dựng kế hoạch giáo dục các độ tuổi

-Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên

- Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm 2016 – 2017

- Chuẩn bị tổ chức Hội nghị Cán bộ công chức viên chức.

 

 

Tháng 10.2016

 

- Tham dự Hội nghị hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2016-2017

- Báo cáo tình hình đầu năm học

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2016-2017

- Tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức

- Kiểm tra tài sản đầu năm

- Kiểm tra chuyên đề dạy học 1 giáo viên

- Dự giờ dạy tốt, nấu ăn tốt

- Tổ chức chuyên đề: Chăm sóc nuôi dưỡng trẻ trong trường mầm non

- Chuẩn bị hồ sơ phổ cập đón đoàn kiểm tra công nhận đạt phổ cập GDMNTNT năm 2016

- Làm hồ sơ công nhận lại trường mầm non chuẩn quốc gia

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn do phòng Giáo dục tổ chức

- Họp ban chấp hành cha mẹ trẻ và họp phụ huynh đầu năm.

 

 

Tháng 11.2016

 

- Tổ chức ngày nhà giáo Việt nam 20.11

- Tổ chức ngày Hội “Cô giáo là mẹ hiền”

- Tổ chức hội thi “Giáo viên dạy giỏi, cấp dưỡng giỏi” cấp trường

- Tổ chức hội thi đồ dùng đồ chơi tự tạo cấp trường.

- Tham dự chuyên đề PTVĐ do PGD tổ chức

- Họp nhóm lớp mầm non ngoài công lập, dự giờ thăm nhóm trẻ Cô Nga.

 

 

Tháng 12.2016

- Báo cáo số liệu GDMN học kỳ I, báo cáo Emis;

- Tổ chức cân đo, khám sức khỏe lần 2;

- Báo cáo công tác kiểm tra nội bộ học kỳ I;

- Tham gia hội thi cán bộ quản lý giỏi dành cho phó hiệu trưởng cấp thị xã

- Tham dự chuyên đề LQCC do PGD tổ chức

- Thao giảng chuyên đề phát triển vận động

- Tổ chức học tập nội dung BDTX.

- Tham dự Hội nghị ban hướng dẫn nghiệp vụ tỉnh lần 2

- Kiểm tra toàn diện 1 giáo viên

- Tổ chức giao lưu với chú bộ đội

- Họp nhóm lớp mầm non ngoài công lập, dự giờ thăm lớp mầm non Vàng Anh.

 

 

Tháng 01.2017

- Tổ chức giao lưu các cháu mẫu giáo lớn với trường MG Hướng Dương

- Tổ chức và báo cáo sơ kết học kỳ 1

- Tổ chức ngày hội “Tết Nguyên Đán” và “Bé với trò chơi dân gian”

- Kiểm tra toàn diện 1 giáo viên

- Kiểm tra chuyên đề dạy học 2 giáo viên

- Kiểm tra chuyên đề phát triển vận động

- Tổ chức thao giảng chuyên đề LQVH

- Tổ chức học tập nội dung BDTX

- Tham dự chuyên đề LQVT do PGD tổ chức

- Báo cáo dữ liệu Quản lý nhân sự PMIS về Phòng lần 1.

- Tổ chức hội thi “Hội khỏe măng non” cấp trường

 

 

Tháng 02.2017

- Ổn định tình hình sau Tết Nguyên đán

- Kiểm tra đánh giá sự phát triển của trẻ và thực hiện Bộ chuẩn

- Kiểm tra chuyên đề LQVH

- Tổ chức thao giảng chuyên đề LQVT

- Tổ chức tham quan di tích lăng Bà Vú, đình Mỹ Hiệp, nhà tưởng niệm Bác Hồ

- Họp nhóm lớp mầm non ngoài công lập, dự giờ thăm lớp mẫu giáo Hướng Dương, nhóm trẻ Thiên thần nhỏ.

 

 

Tháng 3.2017

 

- Tham gia hội thi “Hội khỏe măng non” dành cho cháu 5 tuổi cấp thị xã

- Tổ chức cho trẻ 5 tuổi tham quan khu du lịch Dốc Lếch

- Tổ chức thao giảng chuyên đề GDAN

- Kiểm tra chuyên đề LQVT

- Tổ chức cân đo trẻ lần 3; khám sức khỏe trẻ lần 2

- Kiểm tra chuyên đề dạy học 1 giáo viên

- Kiểm tra toàn diện 2 giáo viên

- Tổ chức thi sáng kiến kinh nghiệm

- Hướng dẫn sinh viên trường CĐSPTW Nha trang thực tập.

 

 

Tháng 4.2017

 

- Hoàn thành hồ sơ phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi năm 2017

- Thực hiện công tác kiểm tra công nhận phường đạt chuẩn phổ cập trẻ 5 tuổi năm 2017

- Tổ chức ngày hội thể dục thể thao

- Báo cáo số liệu thống kê, báo cáo Emis

- Kiểm tra chuyên đề dạy học 2 giáo viên

- Kiểm tra toàn diện 1 giáo viên

- Hướng dẫn sinh viên trường CĐSPTW Nha trang thực tập

- Kiểm tra hoạt động giáo dục âm nhạc

- Tổ chức học tập trung nội dung BDTX

- Họp nhóm lớp mầm non ngoài công lập, dự giờ nhóm trẻ Sen Hồng, Mai ca.

 

 

Tháng 5.2017

 

- Tổ chức khối mẫu giáo lớn giao lưu với cô giáo tiểu học

- Tổ chức hội thi “Ai thông minh hơn” cho khối mẫu giáo lớn

- Tổ chức cho trẻ tham quan trường tiểu học

- Báo cáo tổng kết năm học

- Kiểm tra việc bảo quản, sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học;

- Xét danh hiệu thi đua cuối năm

- Báo cáo công tác kiểm tra nội bộ

- Đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp GVMN

- Đánh giá cán bộ, viên chức, đánh giá giáo viên

- Đánh giá chuẩn phó hiệu trưởng, giáo viên

- Tổ chức tổng kết năm học và lễ ra trường cho trẻ 5 tuổi

- Hoàn thành hồ sơ thi đua

- Cân đo trẻ lần 4

- Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động hè 2017.

 

 

     Tháng

6. 7. 8.2017

- Tổ chức hoạt động hè 2017;
- Điều tra trẻ trong độ tuổi
mầm non;

- Chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2017-2018;

- Tham gia học các lớp bồi dưỡng chuyên môn chính trị hè 2017;

- Làm đồ dùng dạy học và đồ chơi chuẩn bị cho năm học mới;

- Hoàn thành hồ sơ PCGDMN đón đoàn kiểm tra của SGD kiểm tra công nhận chuẩn phổ cập MN trẻ 5 tuổi năm 2017;

- Báo cáo dữ liệu Quản lý nhân sự PMIS về Phòng lần 2.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học 2017-2018.

 

 

 

Nơi nhận:                                                               KT.HIỆU TRƯỞNG

- Phòng GD-ĐT;                                                                  PHÓ HIỆU TRƯỞNG

- Đảng ủy, UBND phường;

- CĐCS MN Hoa Sữa;

- Lưu VT.

                                                                     

                                               Nguyễn Thị Kim Thoa