Chuyên môn‎ > ‎

Kế hoạch

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2016-2017


Thời gian

 

Nội dung công việc

Ghi chú

Tháng

9.2016

- Tổ chức "Ngày hội đến trường của Bé", " Bé vui trung thu

- Báo cáo tình hình đầu năm học 2016- 2017

- Tổ chức cân đo trẻ lần 1

- Chuẩn bị cho việc  khám sức khỏe trẻ lần 1

- Tham gia khám sức khỏe CBGVNV

- Chuẩn bị tổ chức họp cha mẹ trẻ đầu năm

- Đối chiếu tình hình điều tra, huy động trẻ ra lớp

- Phối hợp với nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục độ tuổi

- Tham gia bồi dưỡng chuyên môn do nhà trường tổ chức

- Chuẩn bị cho việc tổ chức Hội nghị Cán bộ viên chức.

 

 

Tháng 10.2016

 

-  Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên cá nhân năm học 2016-2017

- Tham gia Hội nghị Cán bộ, viên chức

- Chuẩn bị cho việc kiểm tra tài sản đầu năm

- Chuẩn bị cho việc kiểm tra chuyên đề dạy học 1 giáo viên

- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức chuyên đề: Chăm sóc nuôi dưỡng trẻ trong trường mầm non

- Chuẩn bị hồ sơ phổ cập đón đoàn kiểm tra công nhận đạt phổ cập GDMNTNT năm 2016

- Tham gia sinh hoạt chuyên môn do phòng Giáo dục tổ chức

- Phối hợp nhà trường tổ chức họp cha mẹ trẻ đầu năm.

 

 

Tháng 11.2016

 

- Chuẩn bị cho việc tổ chức ngày nhà giáo Việt nam 20.11

- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức ngày Hội “Cô giáo là mẹ hiền”

- Tham gia hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp trường

- Tham gia hội thi đồ dùng đồ chơi tự tạo cấp trường

- Tham dự chuyên đề PTVĐ do PGD tổ chức.

 

 

Tháng 12.2016

- Tổ chức cân đo, khám sức khỏe lần 2;

- Tham dự chuyên đề LQCC do PGD tổ chức

- Chuẩn bị cho việc thao giảng chuyên đề phát triển vận động

- Tham gia học tập nội dung BDTX.

- Chuẩn bị cho việc kiểm tra toàn diện 1 giáo viên

- Chuẩn bị các điều kiện để tổ  chức giao lưu với chú bộ đội.

 

 

Tháng 01.2017

- Chuẩn bị tổ  chức ngày hội “Tết Nguyên Đán” và “Bé với trò chơi dân gian”

- Chuẩn bị cho việc kiểm tra toàn diện 1 giáo viên

- Chuẩn bị cho việc kiểm  tra chuyên đề dạy học 2 giáo viên

- Chuẩn bị cho việc kiểm  tra chuyên đề phát triển vận động

- Tổ chức thao giảng chuyên đề LQVH

- Tham gia học tập nội dung BDTX

- Tham dự chuyên đề LQVT do PGD tổ chức

- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức hội thi “Hội khỏe măng non” cấp trường, cấp thị xã.

 

 

Tháng 02.2017

- Ổn định tình hình sau Tết Nguyên đán

- Chuẩn bị cho việc kiểm  tra chuyên đề LQVH

- Chuẩn bị cho việc tổ chức thao giảng chuyên đề LQVT

- Chuẩn bị cho việc tổ chức tham quan di tích lăng Bà Vú, đình Mỹ Hiệp, nhà tưởng niệm Bác Hồ.

 

 

Tháng 3.2017

 

- Chuẩn bị các điều kiện cho trẻ tham gia hội thi “Hội khỏe măng non” dành cho cháu 5 tuổi cấp thị xã

- Phối hợp nhà trường tổ chức cho trẻ 5 tuổi tham quan khu du lịch Dốc Lếch

- Chuẩn bị cho việc tổ chức thao giảng chuyên đề GDAN

- Chuẩn bị cho việc kiểm tra chuyên đề LQVT

- Tổ chức cân đo trẻ lần 3; khám sức khỏe trẻ lần 2

- Chuẩn bị cho việc kiểm tra chuyên đề dạy học 1 giáo viên

- Chuẩn bị cho việc kiểm tra toàn diện 2 giáo viên

- Phối hợp nhà trường hướng dẫn sinh viên trường CĐSPTW Nha trang thực tập.


 

Tháng 4.2017

 

- Chuẩn bị hoàn thành hồ sơ phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi năm 2017

- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức ngày hội thể dục thể thao

- Kiểm tra chuyên đề dạy học 2 giáo viên

- Kiểm tra toàn diện 1 giáo viên

- Phối hợp nhà trường hướng dẫn sinh viên trường CĐSPTW Nha trang thực tập

- Chuẩn bị cho việc kiểm tra hoạt động giáo dục âm nhạc

- Tham gia học tập trung nội dung BDTX

 

 

Tháng 5.2017

 

- Phối hợp nhà trường tổ chức khối mẫu giáo lớn giao lưu với môi trường tiểu học

- Chuẩn bị các điều kiện để tham gia hội thi “Ai thông minh hơn” cho khối mẫu giáo lớn

- Tham gia đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp GVMN

- Tham gia đánh giá cán bộ, viên chức, đánh giá giáo viên

- Tham gia đánh giá chuẩn phó hiệu trưởng, giáo viên

- Chuẩn bị cho việc tổ chức tổng kết năm học và lễ ra trường cho trẻ 5 tuổi

- Phối hợp nhà trường hoàn thành hồ sơ thi đua

- Cân đo trẻ lần 4.

 

 

     Tháng

6. 7. 8.2017

- Phối hợp nhà trường tổ chức hoạt động hè 2017;
- Phối hợp nhà trường điều tra trẻ trong độ tuổi mầm non;

- Phối hợp nhà trường chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2017-2018;

- Tham gia học các lớp bồi dưỡng chuyên môn chính trị hè 2017;

- Làm đồ dùng dạy học và đồ chơi chuẩn bị cho năm học mới;

- Phối hợp nhà trường hoàn thành hồ sơ PCGDMN đón đoàn kiểm tra của SGD kiểm tra công nhận chuẩn phổ cập MN trẻ 5 tuổi năm 2017;

- Phối hợp nhà trường chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học 2017-2018.