Chuyên môn‎ > ‎Kế hoạch‎ > ‎

Kế hoạch năm học 2015- 2016

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC NĂM HỌC 2015 - 2016

Thời gian

 

Nội dung công việc

Ghi chú

Tháng

9.2015

-Tổ chức “Ngày hội đến trường của Bé”, “ Bé vui trung thu”;

- Báo cáo tình hình đầu năm học 2015-2016;

- Tổ chức cân đo trẻ lần 1;

- Tổ chức khám sức khỏe trẻ lần 1;

- Tổ chức khám sức khỏe CBGVNV;

- Tổ chức họp cha mẹ trẻ đầu năm;

- Đối chiếu tình hình điều tra, huy động trẻ ra lớp;

- Báo cáo số liệu đầu năm, báo cáo Emis;

- Xây dựng kế hoạch giáo dục các độ tuổi;

-Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn cho giáo viên: Xây dựng kế hoạch giáo dục các chủ đề trong năm học;

- Xây dựng Đề án tinh giản biên chế năm 2015;

- Xây dựng kế hoạch phát triển giáo dục năm 2015 – 2016;

- Chuẩn bị tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức.

 

 

Tháng 10.2015

 

- Tham dự Hội nghị hướng dẫn nhiệm vụ năm học 2015-2016;

- Báo cáo tình hình đầu năm học;

- Xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên năm học 2015-2016;

- Tổ chức Hội nghị Cán bộ, viên chức;

- Xây dựng kế hoạch phát triển vận động năm học 2015-2016 và bổ sung đồ dùng đồ chơi;

- Hoàn thiện khu chơi khám phá cho trẻ;

- Kiểm tra tài sản đầu năm;

- Dự giờ dạy tốt, nấu ăn tốt;

- Tham mưu chính quyền địa phương tổ chức Hội nghị xây dựng kế hoạch nhiệm vụ năm học 2015-2016 cho nhóm lớp MN ngoài công lập của trường quản lý;

- Họp ban chấp hành cha mẹ trẻ và họp phụ huynh đầu năm;

- Tham dự Hội nghị ban hướng dẫn nghiệp vụ tỉnh.

 

 

Tháng 11.2015

 

- Tổ chức ngày nhà giáo Việt nam 20.11;

- Tổ chức ngày Hội “Cô giáo là mẹ hiền”;

- Tổ chức thao giảng chuyên đề phát triển vận động;

- Chuẩn bị tổ chức hội thi “Giáo viên dạy giỏi, cấp dưỡng giỏi”; thi đồ dùng đồ chơi tự tạo cấp trường;

- Kiểm tra chuyên đề dạy học 1 giáo viên;

- Tham dự chuyên đề: Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động do PGD tổ chức;

- Họp nhóm lớp mầm non ngoài công lập, dự giờ thăm nhóm trẻ Vàng Anh, Sen Hồng;

- Hoàn thiện khu chơi cát nước cho trẻ.

 

 

Tháng 12.2015

- Báo cáo số liệu GDMN học kỳ I, báo cáo Emis;

- Tổ chức hội thi “Giáo viên dạy giỏi, cấp dưỡng giỏi” cấp trường; thi đồ dùng đồ chơi tự tạo cấp trường;

- Tham quan học tập việc chuyên đề: Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động do PGD tổ chức;

- Tổ chức ngày hội “Cháu yêu chú bộ đội”;

- Tổ chức cân đo, khám sức khỏe lần 2;

- Kiểm tra chuyên đề phát triển vận động;

- Báo cáo công tác kiểm tra nội bộ học kỳ I;

- Tiếp tục xây dựng môi trường hoạt động bên ngoài;

- Tổ chức học tập nội dung BDTX.

 

 

Tháng 01.2016

- Tổ chức hội thi “Giáo viên dạy giỏi” cấp thị xã; thi đồ dùng đồ chơi tự tạo cấp thị xã;

- Tổ chức sơ kết học kỳ 1;

- Báo cáo sơ kết học kỳ I;

- Tổ chức ngày hội “Múa hát mừng xuân”;

- Kiểm tra chuyên đề dạy học 1 giáo viên;

- Báo cáo dữ liệu Quản lý nhân sự PMIS về Phòng lần 1.

 

 

Tháng 02.2016

- Ổn định tình hình sau tết Nguyên đán;

- Thao giảng hoạt động âm nhạc;

- Tổ chức học tập nội dung BDTX;

- Tham gia thi vẽ tranh dành cho trẻ mẫu giáo cấp trường;

- Tổ chức tham quan di tích lăng Bà Vú, đình Mỹ Hiệp, nhà tưởng niệm Bác Hồ;

- Họp nhóm lớp mầm non ngoài công lập, dự giờ thăm lớp mẫu giáo Hướng Dương, nhóm trẻ Thiên thần nhỏ.

 

 

Tháng 3.2016

 

Tổ chức hội thi “ Bé hát dân ca và trò chơi dân gian” cấp trường;

- Tổ chức ngày hội của bà và mẹ;

- Tổ chức thao giảng chuyên đề làm quen với toán;

- Kiểm tra chuyên đề hoạt động âm nhạc;

- Tổ chức cân đo trẻ lần 3; khám sức khỏe trẻ lần 2;

- Kiểm tra chuyên đề dạy học 2 giáo viên;

- Tổ chức thi sáng kiến kinh nghiệm;

- Hướng dẫn sinh viên trường CĐSPTW Nha trang thực tập.

 

 

Tháng 4.2016

 

- Hoàn thành hồ sơ phổ cập GDMN cho trẻ 5 tuổi năm 2016;

- Thực hiện công tác kiểm tra công nhận phường đạt chuẩn phổ cập trẻ 5 tuổi năm 2016;

- Tổ chức hội thi “Bé khỏe bé ngoan” cấp trường;

- Báo cáo số liệu thống kê, báo cáo Emis;

- Kiểm tra chuyên đề dạy học 1 giáo viên;

- Hướng dẫn sinh viên trường CĐSPTW Nha trang thực tập;

- Kiểm tra hoạt động làm quen với toán;

- Tổ chức thao giảng chuyên đề giáo dục kỹ năng sống;

- Tổ chức học tập trung nội dung BDTX;

- Họp nhóm lớp mầm non ngoài công lập, dự giờ nhóm trẻ Thiên thần nhỏ.

 

 

Tháng 5.2016

 

- Tổ chức khảo sát trẻ các độ tuổi và trẻ 5 tuổi theo Bộ chuẩn;

- Tổ chức cho trẻ tham quan trường tiểu học;

- Báo cáo tổng kết năm học;

- Tổ chức sơ kết 3 năm triển khai chuyên đề: Nâng cao chất lượng giáo dục phát triển vận động cho trẻ trong trường mầm non;

- Kiểm tra việc bảo quản, sử dụng thiết bị đồ dùng dạy học;

- Xét danh hiệu thi đua cuối năm;

- Báo cáo công tác kiểm tra nội bộ;

- Đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp GVMN;

- Đánh giá cán bộ công chức, viên chức, đánh giá giáo viên theo Quyết định 4375/BNV- CCVC;

- Đánh giá chuẩn phó hiệu trưởng;

- Tổ chức tổng kết năm học và lễ ra trường cho trẻ 5 tuổi, “Ngày hội bé vui vào hè”;

- Hoàn thành hồ sơ thi đua;

- Cân đo trẻ lần 4;

- Xây dựng kế hoạch tổ chức hoạt động hè 2016.

 

 

     Tháng

6. 7. 8.2016

- Tổ chức hoạt động hè 2016;
- Điều tra trẻ trong độ tuổi mầm non;

- Chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2016-2017;

- Tham gia học các lớp bồi dưỡng chuyên môn chính trị hè 2016;

- Làm đồ dùng dạy học và đồ chơi chuẩn bị cho năm học mới;

- Hoàn thành hồ sơ PCGDMN đón đoàn kiểm tra của tỉnh kiểm tra công nhận chuẩn phổ cập MN trẻ 5 tuổi năm 2016;

- Báo cáo dữ liệu Quản lý nhân sự PMIS về Phòng lần 2.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất cho năm học 2016-2017.

 

 

 

                                                                                   KT.HIỆU TRƯỞNG

                                                                                                      PHÓ HIỆU TRƯỞNG


                                                                           Nguyễn Thị Kim Thoa

Comments