Chuyên môn‎ > ‎

Tổ MG 5 tuổi

Năm học 2016 - 2017

          - Tổng số lớp: 3

          - Tổng số trẻ: 116

          - Tổng số giáo viên: 6 – Cô Võ Thị Thu Thủy - Tổ trưởng

 

Stt

Họ và tên giáo viên

Năm

sinh

Trình độ

 chính trị

Trình độ

chuyên môn

Trình độ tin học

1

Võ Thi Thu Thủy

1987

Đảng viên

CĐSPMN

C. chỉ A

      

2

Lưu Thị Lài

1987

 

ĐHSPMN

C. chỉ A

3


Mai Vũ Linh

1986


ĐHSPMN

C. chỉ A

4

Lê Thị Ngọc Kiều

1982

Đảng viên 

CĐSPMN

C. chỉ A

5

Nguyễn Thị Thanh Thúy

1987

Đảng viên

ĐHSPMN

C. chỉ A

6

Nguyễn Thị Thanh Thảo

1985

Đảng viên 

ĐHSPMN

C. chỉ A

 

  Giáo viên trong tổ thực hiện tốt nội dung các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non: Điều lệ trường mầm non, quy chế nuôi dạy trẻ, quy định về đạo đức nhà giáo, đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non; luôn quan tâm chia sẻ và không ngừng tìm tòi học hỏi, đầu tư nâng cao chất lượng giảng dạy, phát huy khả năng sáng tạo trong việc đổi mới nội dung phương pháp, phát huy tính tích cực sáng tạo, đầu tư kế hoạch tạo cơ hội cho trẻ thực hành trải nghiệm khám phá về những sự vật hiện tượng xung quanh nhằm thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục mầm non.

          Tổ chức cho trẻ tham gia các ngày hội: Ngày hội bé đến trường, vui hội trăng rằm, cô giáo là mẹ hiền, hội chợ xuân.Tổ chức các phong trào thi đua: Trò chơi dân gian, hội khỏe măng non cấp trường

Giáo viên tham gia các phong trào:

- Thi giáo viên dạy giỏi:  6/6 gv đạt giáo viên giỏi

- Thi đồ dùng đồ chơi tự tạo:
 
+ Tổ chức ngày 23.12.2016
  
+ Kết quả: 
                    * Loại A: Lớn 2
                    * Loại B: Lớn 3
                    * Loại C: Lớn 1
 

          - Giáo viên tham gia sáng kiến kinh nghiệm, xoay quanh các nội dung: Giáo dục bảo vệ môi trường; Phát huy tính tích cực của trẻ, biện pháp tổ chức học đồng dao, ca dao; Tổ chức trò chơi dân gian; Phát triển vốn từ; Giáo dục tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh trong việc dạy trẻ...

- Tham gia các hoạt động chuyên môn: Kiểm tra toàn diện, dự giờ dạy tốt, dự chuyên đề, thao giảng, dự giờ chéo, dự đột xuất.