Chuyên môn‎ > ‎

Tổ văn phòng năm học2014-2015

Stt

Họ và tên

Năm sinh

Chức vụ

Trình độ

 chính trị

Trình độ

chuyên môn

Trình độ tin học

1

Nguyễn Thị Non       

1968

Kế toán

Đảng viên

TC kế toán

C. chỉ A

2

Nguyễn Thị  Mai      

1960

Cấp dưỡng

 

C.C nấu ăn

 

3

Trần Thị Tuyết Mai  

1963

Cấp dưỡng

 

C.C nấu ăn

 

4

Hồ Thị Nhàn             

1965

Cấp dưỡng

 

C.C nấu ăn

 

5

Đặng Thị Thu Thanh

1975

Cấp dưỡng

 

C.C nấu ăn

C. chỉ A

6

Đoàn Thị Mỹ Thái

1985

Cấp dưỡng

 

C.C nấu ăn 

C. chỉ A

7

Huỳnh Thị Bích Thoa

1957

Y tế

 

 TC. điều dưỡng

 C.chỉ A

8

Trần Bá Lộc

1957

Bảo vệ

 

 

 

9

Nguyễn Xuân Khoa

1980

Bảo vệ

Đảng viên

 

 

10

Lê Minh Thư

1987

Bảo vệ

 

Cao đẳng Điện

 

11

Võ Thị Mai Lan        

1985

Phục vụ

 

 

 C. chỉ A

12

Nguyễn Thị Thanh Vân

1987

Phục vụ

 

 

 C. chỉ A

Comments